fbpx

Prevencia pred vyhorením u pedagógov a žiakov

Dátum konania

15.11.2023 | 14:00-16:00 hod.

Anotácia

Cieľom webinára bude vstup do problematiky: čo to je syndróm vyhorenia, čo sú rizikové faktory, aké signály musíme sledovať, kedy je už neskoro. Účastníci si budú môcť vyskúšať orientačnú diagnostiku, či je v ich živote riziko vyhorenia vysoké, alebo majú dobré stratégie zvládania stresu. Zároveň si vyskúšame pár rýchlych relaxácii, ktoré budú môcť účastníci webinára aplikovať v praxi na uvoľnenie napätia pre seba, ale aj u svojich žiakov.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články