fbpx

Problémové správanie

Dátum konania

26.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru prejdeme najdôležitejšie typy a podoby problémového správania v školách a rozdelíme ich podľa funkcie. Predstavíme si fázy riešenia problémového správania aj konkrétne intervencie na ich zníženie. Na príkladoch prejdeme rôzne fungujúce proaktívne a reaktívne stratégie a spôsoby ich použitia.

Profil lektora

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Záznam z webináru vám poskytneme po vyplnení formulára

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články