fbpx

Ranné kruhy

Anotácia

Cieľom webinára bolo poskytnúť všetky základné informácie k téme „Ranné kruhy“, tak aby účastníci odchádzali z webinára so zručnosťou, vytvárať a používať ich vo svojej praxi. Oboznámili sme sa, prečo je táto téma v posledné roky taká „in“, aké všetky informácie môžu pre pedagóga ranné kruhy priniesť a ako s nimi ďalej zaobchádzať a využívať ich v prospech konkrétneho žiaka a skupiny.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články