fbpx

Rómske deti v škole

Dátum konania

5.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Toto školenie je svojím obsahom zamerané na prácu so žiakmi z rómskej menšiny na školách. Ich kultúrne a spoločenské odlišnosti, ktoré ovplyvňujú ich adaptáciu v škole. V čom spočívajú špecifiká práce s týmito deťmi a rodinami. Školenie nie je cielené na pedagógov, ktorí majú len rómske triedy, ale pre pedagógov a odborný tím, ktorí majú na škole tieto deti včlenené medzi bežnú skupinu detí.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Video vám sprístupníme z archívu po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články