fbpx

Sexuálna orientácia a ako túto tému uchopiť v škole

Anotácia

V posledných rokoch mimoriadne diskutovaná téma, ktorá prirodzene ako každá iná presakuje aj do školského prostredia. Touto témou sme nadviazali na predchádzajúci webinár s témou tvorby identity. Je rozdiel mať súkromný názor a rozpoznať, čo je vhodné a nevhodné prezentovať na školskej pôde. Vytvorenie pozitívnej identity a pochopenie svojej sexuálnej orientácie ovplyvňuje život našich detí  do konca ich života, pozitívne ale aj negatívne. Ako môžete svojim žiakom v škole pomôcť pracovať s touto témou, bolo cieľom tohto webinára.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webinára vám sprístupnime na základe odoslania formulára:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články