fbpx

Šikana voči pedagógom

Anotácia

Webinár slúži ako nadstavba na predchádzajúce webináre s témou šikany. Samozrejme si v úvode zopakujeme všetky potrebné informácie k diagnostike šikany voči pedagógom. Budeme hovoriť o šikane smerom od žiakov, ale aj od kolegov alebo nadriadeného voči pedagógom. Čo s tým, ak som v pozícii obete? Ako sa k tejto téme postaviť, ak som v pozícii pozorovateľa? Na tieto a ďalšie otázky v tejto problematike sa vám budem snažiť odpovedať.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články