fbpx

Šikana

Dátum konania

4.11.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Cieľom workshopu bude naučiť účastníkov včasne identifikovať a diagnostikovať rozvíjajúcu sa šikanu. Účastníkom budú predstavené nástroje na jej včasné diagnostikovanie, ktoré môže použiť aj pedagóg alebo vychovávateľ. Povieme si, čo deti vedie k šikanovaniu a aké sú fázy šikany. Účastníci sa naučia aplikovať prvú pomoc pri odhalení šikany. A povieme si, na ktorých miestach sa môžu obracať so žiadosťou o pomoc.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webináru vám poskytneme po vyplnení formulára

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články