fbpx

Tvorba behaviorálneho plánu a zbieranie dát (ako viesť efektívne písomné záznamy k rôznym školským intervenciám)

Dátum konania

30.3.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Počas webináru účastníci dostanú množstvo praktických návodov, ako písať behaviorálne plány, ako brať dáta, aké formuláre používať, prípadne ako si tvoriť vlastné formuláre. Tvorba behaviorálneho plánu a zber dát je nevyhnutnou súčasťou intervencie, aby všetci dospelí postupovali rovnako. Je potrebné jednoznačne definovať ciele, naprogramovať postupnosť ďalších cieľov a presný postup procedúr a monitorovania pokroku.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články