fbpx

Učenie

Dátum konania

15.11.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru sa pozrieme na to, kde sú bariéry, ktoré bránia efektívnejšiemu vyučovaniu a spôsoby, ako ich znížiť. Povieme si, ako narábať s časovými, motivačnými a behaviorálnymi obmedzeniami. Predstavíme si procedúru bezchybného učenia, plánovanie cieľov, kritériá pre zvládnutie cieľa a tipy a triky, aby bolo učenie zábavnejšie a pestrejšie.

Profil lektora

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Záznam z webináru vám sprístupníme po registrácii:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články