fbpx

Úskalia individuálneho vzdelávacieho programu (IVP)

Dátum konania

30.11.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Základným cieľom webinára bude oboznámenie sa s tým ako vytvárať IVP pre integrovaných žiakov, tak aby bola škola schopná ho aj dodržiavať. Ako je to s legislatívou. Ako rozumieť odporúčaniam z CPPPaP a CŠPP. Dôležitosť multidisciplinárnej spolupráce pri vytváraní a dodržiavaní IVP. Kedy škola porušuje IVP a kedy nie. A na záver sa skúsim povenovať téme čo je možné akceptovať a čo už nie pri integrovaných žiakoch, či vo vzdelávacom procese alebo v správaní.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webináru vám sprístupníme po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články