fbpx

Úvod do problémov pri vyučovaní a využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) pri ich riešení

Dátum konania

29.9.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Počas webináru prejdeme základnými problémami pri vyučovaní a stručne priblížime spôsoby ich riešenia. Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou a modifikáciou správania (žiakov aj učiteľov) a ponúka objektívne účinné, racionálne procedúry a praktické návody pre znižovanie problémového správania a zvyšovanie potrebných zručností. Na príkladoch si vysvetlíme, ako môže byť ABA nápomocná a užitočná pri vyučovacom procese.

Profil lektorky

Behaviorálna analytička Mgr. Zuzana Hollá, BCBA, vyštudovala pedagogickú fakultu, odbor psychológia – anglický jazyk. Po skončení štúdia pracovala 11 rokov ako učiteľka v Bratislave. Po materskej dovolenke sa zamerala na učenie detí s vývinovým znevýhodnením a zložila medzinárodnú certifikačnú skúšku v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA). V Bratislave založila a vedie ABA centrum, o. z., kde tím inštruktorov učí deti a ich rodiny dosiahnuť želané zručnosti v mnohých oblastiach. Okrem priamej práce s deťmi a ich rodinami poskytuje aj konzultácie, zaškolenie asistentov a inštruktorov a odborné školenia pre verejnosť.

Video vám sprístupníme po vyplnení formulára:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články