fbpx

Úzkosť a hanblivosť u detí

Dátum konania

13.12. 2023 | 14:00-16:00 hod.

Anotácia

Cieľom webinára bude oboznámiť účastníkov s prežívaním týchto dvoch pocitov u detí a ich dopadom, napr. aj na samotný výkon dieťaťa. Čo pre vás ako pedagógov znamená, ak máte v triede žiaka s úzkosťou alebo zvýšenou mierou hanblivosti. Ako môžete zo svojej pozície takémuto dieťaťu pomôcť alebo aspoň čo najviac zmierniť negatívny dopad úzkosti a hanby na školský výkon žiaka. O týchto oblastiach v rámci témy budem hovoriť na webinári.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články