fbpx

Klíma v triede: ako vytvárať pozitívnu a čo s tou negatívnou?

Anotácia

Cieľom webinára bolo ponúknuť účastníkom možnosti a metódy ako vytvárať pozitívnu klímu v triede. Ako učiť žiakov vytvárať si takúto klímu v triede. Zároveň sme si povedali rozdiely pri práci so skupinou detí na 1. stupni a na 2. stupni a aké sú základné pravidlá pri práci so skupinou, na ktoré je potrebné myslieť ešte pred začiatkom práce. Aké sú prvé kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak je klíma v triede nepriaznivá a ovplyvňuje prežívanie a správanie jednotlivcov v kolektíve.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články