fbpx

Vedenie porád a komunikácia so zamestnancami

Dátum konania

19.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Cieľom webinára bude predstaviť pravidelné porady ako nástroj na prácu s tímom. Povieme si prečo je nevyhnutné viesť pravidelné porady v tíme organizácie. Ako si naplánovať porady, v akej frekvencii ich mať, ako ich viesť a ako si určiť cieľ porady, ktorý by sa malo podariť aj naplniť. Porada je o komunikácii, takže jedným z bodov webinára budú základy komunikačných techník so zamestnancami. A nakoniec si povieme niečo k pozícii riaditeľa ako hlavy organizácie a ako sa z tejto pozície nezblázniť.

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Webinár vám sprístupníme z archívu po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články