fbpx

Vývinové poruchy (ADHD, ADD, poruchy učenia) porozumenie a práca s nimi

Dátum konania

22.3.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Okolo vývinových porúch u detí je mnoho stigmatizácie. Preto bude jedným z cieľov webinára zrozumiteľne a jasne vysvetliť, prečo tieto poruchy vznikajú a čo všetko vo vývine dieťaťa ovplyvňujú. Lektorka sa bude držať skúseností z praxe, nie len teoretickej roviny. S týmito poruchami sa dá pracovať a pomôcť dieťaťu ich kompenzovať. Povieme a ukážeme si akými rôznymi spôsobmi sa dá týmto deťom pomôcť.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články