fbpx

Základné komunikačné techniky

Dátum konania

12.10.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Kde sú spolu aspoň dvaja ľudia, neexistuje nekomunikácia. Nie vždy si komunikačný proces uvedomujeme, často sa deje úplne automaticky, spontánne, neriadene na nevedomej úrovni. V školskom prostredí je komunikácia alfa a omega výchovno-vzdelávacieho procesu. Aké robíme časté chyby v komunikácii? Ako efektívne komunikovať? Ako učiť deti efektívnej a asertívnej komunikácii? Povieme si aj pár komunikačných techník, ktoré vám môžu byť nápomocné pri komunikácii s náročným partnerom (žiakom, rodičom, kolegom, nadriadeným).

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Webinár vám sprístupníme z archívu po registrácii

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články