fbpx

Základy skupinovej práce

Dátum konania

8.2.2023 | 14:00-16:00

Anotácia

Cieľom webinára bude získať základné zručnosti pre prácu so skupinou. Ako sa pripraviť na skupinovú prácu, ako si manažovať čas pri prácu so skupinou. Aké sú prednosti, aké sú limity práce so skupinou. Kedy je vhodné pracovať so skupinou a kedy nie. Aké zručnosti potrebujeme mať na prácu so skupinou. A každý účastník dostane aj rôzne typy na skupinové aktivity. Webinár sa opäť bude niesť hlavne v duchu skúseností z praxe. 

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články