fbpx

Zásady komunikácie s rodičmi

Anotácia

Cieľom webináru bolo získať základné zručnosti pre komunikáciu s rodičmi. Každý z nás sa stretol s „nepríjemným rodičom“ alebo viedol „nepríjemný rozhovor“ s rodičom. Ako sa pripraviť na takýto rozhovor, na čo je potrebné myslieť pred takýmto rozhovorom, aké sú všeobecné zásady v komunikácii, ktoré je vhodné si osvojiť? Na tieto otázky vám odpoviem na webinári.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Registrácia na webinár:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články