fbpx

Aké bezplatné služby dnes ponúka portál Valida.sk?

V lete minulého roku sme spustili pilotnú verziu portálu Valida, ktorý spracováva, analyzuje a vizualizuje informácie o firmách z verejných registrov a zoznamov. Aké služby v súčasnosti portál prináša?

Vizitka firmy

Prináša všetky potrebné údaje o podniku na jednom mieste. Vďaka tomu nie je potrebné samostatne hľadať údaje v ORSR, registri účtovných závierok, registri úpadcov, či overovať IČ DPH na portáli Finančnej správy.

Vizitka umožňuje v prípade potreby prekliknúť sa priamo na ORSR alebo RÚZ a analyzovať tak vybrané údaje detailnejšie priamo v zdrojových dátach. Dá sa v nej ľahko overiť, či firma dlhuje štátu alebo zdravotným poisťovniam. Prináša rýchly prehľad o tom, či je firma v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii, vrátane overenia podniku v „negatívnych registroch“.

Ponúka „skrátené výkazy“, ktoré sú prehľadné a oveľa ľahšie sa čítajú.

Obsahuje vysvetlenie kľúčových finančných ukazovateľov aj pre ľudí, ktorí s nimi bežne nepracujú.

Ľudskou rečou vysvetľuje, čo hovorí posledný výkaz ziskov a strát podniku.

Data monitor

Služba za vás zdarma denne skontroluje záznamy z 25 verejných registrov a zoznamov a oznámi vám e-mailom každú zmenu. Získate tak prehľad, aké údaje o vašej firme zverejňujú finančná správa, sociálna a zdravotné poisťovne, register právnických osôb, register účtovných závierok a mnohé iné. Údaje o podniku, o dlhoch a nedoplatkoch, dobré aj zlé signály pre vašich obchodných partnerov.

Porovnávač firiem

S Valida Porovnávačom môže užívateľ jednoducho porovnávať a analyzovať až 5 firiem súčasne. Prináša možnosť porovnávať svoju firmu s konkurenciou, prípadne porovnať skupinu firiem, napríklad potenciálnych dodávateľov. Nástroj umožňuje získať dôležité informácie o finančných ukazovateľoch, ktoré pomáhajú pri dôležitých i operatívnych rozhodnutiach.

Test podniku v ťažkostiach

Slúži na jednoduché overenie stavu podniku žiadajúceho o grant. Služba poskytuje údaje, na základe ktorých je možné posúdiť, či je podnik v ťažkostiach v zmysle definície uvedenej v Nariadení EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Okrem týchto bezplatných služieb portál Valida ponúka spoplatnené dátové služby:

Valida RapidInfo

Dynamická REST API služba, navrhnutá na poskytovanie konsolidovaných a aktuálnych základných informácií o firmách pôsobiacich na Slovensku. Umožňuje napr. automatické získanie informácii o firme, ako je adresa, IČO a kontaktné údaje. Výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces registrácie zákazníkov. Pri vytváraní nových záznamov alebo aktualizácii existujúcich údajov automaticky doplníte aktuálne údaje o firme.

Valida FlexAPI

Valida FlexAPI poskytuje komplexné a individuálne API endpointy, presne podľa požiadaviek zákazníka. Spracováva viac ako 30 rôznych registrov, vrátane referenčných aj nereferenčných. Dáta sú aktualizované na dennej báze. FlexAPI má široké využitie napríklad v obchodnom procese, procese due diligance a pri overovaní plnenia podmienok na účasť vo verejných obstarávaniach.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články