fbpx

Deviataci majú o duálne vzdelávanie stále záujem, najviac na nich vplývajú rodičia

Popularita duálneho vzdelávania rastie. Potvrdzujú to výsledky prieskumu, v ktorom sme zistili, že viac ako 40 % žiakov deviatych ročníkov považuje systém duálneho vzdelávania za atraktívny. Prieskum bol realizovaný v júni 2020 formou online dotazníka na vzorke 3 867 študentov.

Najväčší záujem o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách deklarovali žiaci v Košickom kraji (52 %). Vo všetkých ostatných krajoch dosiahol záujem viac ako 40 %. Pre žiakov, ktorí idú študovať do systému duálneho vzdelávania, sú najčastejšími dôvodmi pre výber práve tejto možnosti prax u zamestnávateľa (27 %), šanca privyrobiť si počas štúdia (21 %), prípadne kombinácia oboch dôvodov. Naopak, žiaci, ktorí si vyberú štúdium na strednej odbornej škole, ale nevybrali si systém duálneho vzdelávania, uvádzajú ako najčastejší dôvod, že ich „duál“ svojim nastavením nezaujal (37 %). Z ostatných dôvodov je to najmä ten, že škola alebo vybraný odbor nie sú zapojené do duálneho vzdelávania (34 %), alebo dávajú prednosť štúdiu pred praxou a chcú venovať čas na škole získavaniu vedomostí (3 %). Časť žiakov odrádza záväzok práce u zamestnávateľa po skončení školy, pričom majú žiaci záujem si ponechať svoj vlastný výber budúceho pôsobenia bez záväzku voči zamestnávateľovi, u ktorého by realizovali praktickú časť vyučovania. Toto je však jeden z najväčších mýtov duálneho vzdelávania. Žiaci po skončení duálneho vzdelávania môžu ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, alebo pokračovať v štúdiu na ďalších stupňoch vzdelávania.

Až 38 % deviatakov uviedlo, že pri rozhodovaní o výbere strednej školy ich najviac ovplyvnili rodičia. Hneď po nich kamaráti (15 %) a na treťom mieste výchovný poradca alebo učiteľ. Iba 8 % žiakov vo vzorke odpovedalo na otázku možnosťou iné, pričom 74 % z nich uviedlo, že si školu zvolili sami na základe vlastného uváženia.

Školy sa prispôsobili kríze

V júni 2020 sme realizovali aj prieskum medzi zamestnávateľmi, žiakmi systému duálneho vzdelávania a strednými odbornými školami. Jeho cieľom bolo zistiť mieru adaptácie duálneho vzdelávania na podmienky vyvolané novým koronavírusom. Do prieskumu sa zapojilo 121 stredných odborných škôl, 1149 žiakov duálneho vzdelávania a 159 zamestnávateľov.

Viac ako dve tretiny respondentov spomedzi zamestnávateľov (67,3 %) predpokladá pokračovanie systému duálneho vzdelávania bez zmeny súčasného nastavenia. Avšak, až štvrtina z nich (25,2 %) predpokladá nižší počet učebných miest.

Veľká väčšina škôl (86 %) uviedla, že len do 20 % žiakov nebolo schopných sa zapojiť do dištančných foriem praktického vzdelávania. U 14 % škôl nebolo schopných sa zapojiť viac ako 20 % žiakov. Tí sa nezapojili najmä z dôvodu nedostupného internetu a sociálne slabej situácie rodiny (69 %), ale aj z dôvodu nezáujmu (31 %).

Tretina (30 %) žiakov v prieskume uviedla, že zamestnávateľ poskytol škole interné výučbové materiály. Zhodne 13 % žiakov uviedlo, že počas dištančnej praktickej výučby absolvovali projektovú výučbu – prípravu modelových situácií a projektových štúdií, dostali krátke videá s postupom výroby určitého výrobku alebo služby a iné formy, ktoré zahŕňali najmä domáce úlohy. Užšej skupine žiakov (10 %) poskytol zamestnávateľ videá z výrobných liniek či postupov, niektorí absolvovali tiež výučbu vo virtuálnych učebniach (10 %) alebo videokonferencie so slovenskými i zahraničnými expertmi (5 %).

Záujem o systém duálneho vzdelávania sa zvyšuje aj u zamestnávateľov. Aktuálne je do systému zapojených už 1 330 zamestnávateľov, z toho 895 aktívne. Zamestnávatelia si tak vychovávajú potenciálnych budúcich zamestnancov.

Lubomir Billy

Ľubomír Billý

Tímlíder Centire pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články