fbpx

Pomáhame sociálnym podnikom, aby mohli pomáhať

Sociálne podniky sa stali na Slovensku etablovaným aktérom spoločenských zmien. Predovšetkým na lokálnej úrovni pomáhajú ich nápady riešiť dlhodobé problémy spoločnosti.  Sociálne podniky však majú oveľa väčší potenciál pre ďalší rast, ktorý často nevedia naplno využiť. Časová zaneprázdnenosť, chýbajúce biznis nastavenie či nevedomosť o všetkých možnostiach podpory brzdia zmysluplné projekty v rozvoji.

Kto sa rozhodol poskytnúť pomoc

Akadémia sociálnej ekonomiky, naša spoločnosť Centire a portál GrantExpert sa preto rozhodli pomôcť najperspektívnejším sociálnym podnikom poskytnutím svojich skúseností a expertízy. V rámci špeciálnej výzvy mali sociálne podniky možnosť získať bezplatné poradenstvo v rozsahu 40 hodín, ktorého zameranie si víťazi zvolia podľa svojich potrieb.  Získajú tak podporu a mentoring pri príprave projektovej žiadosti, nastavení biznis plánu či registrácii sociálneho podniku.

Kto sa prihlásil do výzvy

Výzva sa stretla s veľkým záujmom u sociálnych podnikov, celkovo sa do výzvy prihlásilo 40 projektov. Z nich komisia vybrala 12 najlepších. Ich zástupcovia mali následne možnosť presvedčiť porotu o zmysluplnosti, realizovateľnosti a udržateľnosti svojich nápadov.

Kto sa stal víťazom

Víťazné projekty sú mixom už registrovaných a nových sociálnych podnikov. Služby so srdcom majú za cieľ pomôcť ľuďom zo znevýhodnených skupín sa zamestnať, pričom kvalitu ich práce bude možné hodnotiť cez aplikáciu. Projekt BioBylinkárne obce Veľké Turovce sa zameriava na pestovanie, sušenie a balenie liečivých bylín a byliniek a poskytovanie služieb pre obyvateľstvo formou starostlivosti o domácnosť či záhradu. Sociálny podnik Matky v práci vytvára pracovné miesta najmä pre matky, pričom ich prioritou je také pracovné prostredie, ktoré bude priateľské voči rodine, hlboko morálne a zároveň ekonomicky prosperujúce. Komisia sa rozhodla pro bono pomôcť aj štvrtému projektu – Baterkárni v Trnave, ktorá je sociálny podnik skrývajúci v sebe obchodík a charitatívne reuse centrum.


TIP:
Prečítajte si viac o spoločenských inováciách v našom článku: Výzva pre sociálne podniky: Vybrali sme 12 najlepších.


Hľadali sme sociálne podniky, ktoré sa môžu stať vzorom a príkladom dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania. Rozhodovanie o víťaznej trojici bolo náročné. Najradšej by sme pomohli všetkým, ale žiaľ naše kapacity sú obmedzené, napriek tomu sme sa rozhodli odmeniť aj štvrtý projekt v poradí. Radi by sme však uistili aj ostatné finálové projekty, že sa im budeme snažiť pomôcť v ich rozvoji v budúcnosti. V rámci projektu Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa môžu obrátiť na bezplatnú pomoc do Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, alebo ak majú potrebu na úverové financovanie, môžu sa obrátiť na náš Program pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorý sa dlhodobo venuje podpore sociálnym podnikom“, hovorí Richard Fekete, špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky Slovenskej sporiteľne a člen poroty za Akadémiu sociálnej ekonomiky.

Ďalšie možnosti podpory

Pre sociálne podniky budú i naďalej vyhlasovatelia výzvy hľadať ďalšie možnosti podpory, a to portál GrantExpertAkadémia sociálnej ekonomiky. Výzva bola zároveň aj aktivitou medzinárodného projektu Social Impact Vouchers, ktorého cieľom je inovatívnym spôsobom pomáhať uchádzačom zo znevýhodnených skupín zamestnať sa. Na Slovensku sa projekt zameriava aj na tému zamestnávania ľudí v sociálnych podnikoch.

Lubomir Billy

Ľubomír Billý

Tímlíder Centire pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články