fbpx

Projekt Social Impact Voucher vyvíja inovatívne nástroje trhu práce

INTERREG Stredná Európa – Vedeli ste, že dlhodobá nezamestnanosť v EÚ je stále nad 2,5%? S projektom SIV objavujeme inovatívne mechanizmy riešenia sociálnych výziev využívaním súkromného kapitálu. Projekt SIV (Social Impact Voucher), ktorý sa začal v marci 2019 a potrvá do februára 2022, spája 11 partnerov z 8 krajín strednej Európy. Ich spoločnou myšlienkou je preniesť a otestovať inšpiratívnu skúsenosť z Nemecka, kde bol úspešne realizovaný program zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín. Celá myšlienka tam fungovala vďaka poukážkam, ktoré doslova zmenili (a stále menia) životy. Vďaka nim si uchádzači o zamestnanie z rôznych znevýhodnených skupín mohli nájsť prácu, zarobiť si a opäť sa cítiť užitoční.

Boj proti nezamestnanosti a jej dôsledkom je vo väčšine krajín zúčastňujúcich sa na projekte SIV považovaný predovšetkým za úlohu sociálneho štátu. Zmeny v spoločnosti v dôsledku digitalizácie, starnutia a migrácie majú v budúcnosti vplyv na trhy práce v Európe.

Aktuálna kríza Covid-19 umocňuje potrebu spoločného úsilia všetkých sektorov vyrovnať sa s budúcimi výzvami. Na tento účel je nevyhnutné vytvoriť inovatívne nástroje pre trh práce, ako aj zabezpečiť financovanie týchto nástrojov.  

Cieľom SIV je zastrešovať inovatívne projekty určené na pomoc nezamestnaným ľuďom, ako aj inovatívne formy investovania.

Nasledujúce prvky predstavujú hlavné piliere programu SIV:

  • Vývoj rôznych modelov poukážok na podporu (dlhodobo) nezamestnaných v partnerských krajinách. K tomu dôjde buď investovaním do ich vzdelávania a/alebo podporou procesu nástupu do zamestnania u zamestnávateľov.
  • Zriadenie nadnárodného a niekoľkých národných fondov sociálneho vplyvu na financovanie rôznych typov poukážkových modelov. Za týmto účelom oslovíme súkromných (filantropických) aj verejných investorov. Za úspešný nábor očakávame čiastočné peňažné toky do fondov od zamestnávateľov.

Nájsť si prácu alebo tréningovú pozíciu, najmä po ťažkej životnej fáze, nie je jednoduché. Preto sú potrebné projekty európskej spolupráce, akým je Interreg SIV. Viac informácií o projekte SIV nájdete na odkaze  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články