fbpx

Spúšťame novú službu pre absolventov stredných škôl hľadajúcich prácu

Náš tím pre spoločenské inovácie v lete spustil nový portál Práca v kocke, ktorý prepája absolventov stredných škôl so zamestnávateľmi. Ako bonus ponúka celú škálu atraktívnych individuálnych i skupinových školení, ktoré zvýšia uplatniteľnosť uchádzačov o prácu. Všetky školenia a konzultácie sú pritom vďaka projektu poskytované zadarmo.

Portál Práca v kocke je aktivitou medzinárodného projektu SOCIAL IMPACT VOUCHERS. Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022.

Projekt nadväzuje na dlhoročnú aktivitu nemeckých partnerov projektu Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. a Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH. Títo partneri sa dlhodobo venujú pomoci ľudí zo znevýhodnených skupín na trhu práce. Uchádzači o prácu majú možnosť získať voucher, vďaka ktorý im zaručí pracovné miesto u spolupracujúcich zamestnávateľov (napríklad cirkev, neziskové organizácie, sociálne podniky, firmy a pod.). V nemeckom modeli sú zamestnávateľom preplácané aj náklady na zamestnávanie ľudí zapojených do programu.

Cieľom projektu Social Impact Vouchers je pilotne otestovať založenie a fungovanie fondu, prostredníctvom ktorého sa bude financovať program voucherov a zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v 8 stredoeurópskych krajinách. Každá krajina si pritom sama zvolí cieľovú skupinu aj systém fungovania fondu. Na Slovensku, kde projektové aktivity zastrešuje spoločnosť Centire, sú cieľovou skupinou predovšetkým absolventi stredných škôl.

Viac informácií o projekte nájdete na webstránke Práca v kocke.

Lubomir Billy

Ľubomír Billý

Tímlíder Centire pre spoločenské inovácie a medzinárodné projekty

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články