Ako nás nájdete?

Vedenie spoločnosti:

 • Renáta Kiselicová
  generálna riaditeľka
  Bližšie informácie
  Renáta položila základy dnešnej spoločnosti Centire ešte v polovici 90-tych rokov, počas štúdia na Fakulte manažmentu UK. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, viedla viaceré projekty znižovania nákladov v stredných a veľkých firmách, je externým hodnotiteľom EFQM, aktívne podporuje tému trvalej udržateľnosti firiem. V sektore verejnej správy odborne riadi projekty zamerané na optimalizáciu nastavenia systémov riadenia verejných inštitúcií a dlhodobo sa venuje téme eGovernmentu. Spolupracovala na príprave viacerých strategických dokumentov v tejto oblasti, napríklad Národnej koncepcii informatizácie služieb verejnej správy. Je spoluautorkou prvej slovenskej publikácie o Activity Based Costing.
 • Tamás Szőke
  partner
  Bližšie informácie
  Tamás pracuje v spoločnosti Centire už takmer 10 rokov, riadi tím zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ nie len z pozície konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového manažéra riadiaceho orgánu.Tamás je certifikovaným projektovým manažérom podľa štandardov IPMA a PRINCE2.

Kontakty na ostatných pracovníkov

 • Lenka Chovancová Ťupeková
  senior konzultant
  Viac info
  Lenka už takmer deväť rokov pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele a získať tých správnych investorov. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. Lenka je dynamický človek, za každých okolností ochotný vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu vašich cieľov. Pozitívnym myslením vytvára perfektne fungujúce pracovné prostredie.
 • Maroš Janovič
  senior konzultant
  Viac info
  Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Vždy sa snaží dotiahnuť veci do úspešného konca, čoho dôkazom je množstvo zrealizovaných projektov pre klientov z verejnej, ale aj súkromnej sféry. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.
 • Viera Holešová
  konzultant
  Viac info
  Viera sa v spoločnosti Centire zameriava na projekty v oblasti inovácií vo vzdelávaní, strategického rozvoja verejných inštitúcií a systémov zavádzania kvality. Okrem nich sa zúčastňuje medzinárodných projektov a projektov zameraných na transfer inovácií na Slovensko. Pracovné skúsenosti získavala na pozíciách v štátnej správe, aj v súkromnom sektore, kde úspešne ukončila množstvo projektov. Pri projektoch sa sústreďuje na hľadanie efektívnych riešení, hodnotový prínos a zmysluplnosť zmien.
 • Ľubomír Billý
  konzultant
  Viac info
  Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.
 • Lenka Majerčinová
  konzultant
  Viac info
  Lenka pracuje v spoločnosti Centire od roku 2008. Vedeniu účtovníctva a miezd sa venuje 16 rokov. V Centire zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva a miezd pre klientov. Sledovanie legislatívnych zmien a poradenstvo pre klientov je samozrejmosťou.