Ideas & Solutions

Prepojenie inovatívnych myšlienok s výrobnými firmami resp. verejným sektorom o tom je myšlienka inovačnej súťaže. Po úspechu pilotnej podpornej schémy prinášame Inovačnú súťaž, ako nový produkt našej spoločnosti.

Využite jedinečnú príležitosť, získajte inovačné riešenia pre výrobnú spoločnosť či verejný sektor! 

Inovačná súťaž prináša zadávateľom celý rad zaujímavých inovatívnych riešení za minimálne časové a finančné náklady. Innšpirujte sa úspešnými príkladmi realizácie inovačnej súťaže.

Je o podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. 

Ako to funguje?

 

1. Inovačné zadanie

Výrobné firmy zadefinujú pre inovátorov výzvy, resp. problémy, s ktorými sa stretávajú vo výrobe alebo príležitosti pre zavádzanie inovácií.
Môžu to byť výzvy alebo problémy, s ktorými sa stretávajú vo výrobe alebo príležitosti pre zavádzanie nových inovácií. Je na každej firme, akú finančnú odmenu inovátorom ponúkne.

 

 

2. Inovačné riešenie

Inovačné zadania od firiem budú prezentované inovátorom.
Inovátori budú niekoľko mesiacov pripravovať svoje inovačné riešenia.

 

 

3. Prezentácia riešení

Inovátori odprezentujú pred výrobnými firmami svoje inovačné riešenia na záverečnom podujatí alebo prostredníctvom online nástrojov.
Výrobné firmy tak získajú celú paletu nápadov pre inovácie vo výrobe. Najlepšie nápady môžu byť finančne odmenené, podľa rozhodnutia zadávateľa.

 

 

Aké výhody pre vás súťaž prináša?

 Výrobné firmy

Inovátori

Získate inovačné riešenia za minimálne časové a finančné náklady - celú organizáciu zabezpečí Centire tím. Predstavíte vaše nápady a riešenia pre renomované výrobné firmy
Predstavia sa vám inovátori z celého Slovenska

Môžete spolupracovať s inovátormi zo Slovenska

Spoznáte a overíte si potenciálnych nových

partnerov v praxi

Nadviažete kontakty s potenciálnymi partnermi alebo zamestnávateľmi