Centire poradenské služby
Pomáhame podnikateľom na Slovensku už 25 rokov
Radíme firmám a organizáciám pri zlepšovaní vnútornej efektívnosti a rozvoji biznisu.
Regionálny rozvoj
Radíme pri rozvoji regiónov
Ponúkame skúsenosť a expertízu pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii konkrétnych projektov.
Pozri viac
Spoločenské inovácie
Kultivujeme spoločenské inovácie
Vďaka medzinárodným projektom prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.
Pozri viac

Služby spoločnosti Centire

Rozvoj podnikania

Pomáhame klientom identifikovať nové príležitosti, odlíšiť sa od konkurencie, získať nových zákazníkov a vytvoriť úspešné produkty a služby.

Optimalizácia nákladov a procesov

Pomáhame klientom znižovať náklady, zefektívniť procesy a nastaviť riadiacu štruktúru tak, aby podporovala plnenie cieľov.

Využitie dát v riadení

Zvyšujeme kvalitu manažérskych a podnikateľských rozhodnutí lepším zberom, spracovaním a vyhodnocovaním dát.

Riešenia pre verejnú správu

Pomáhame organizáciám štátnej správy a samosprávy zlepšovať poskytované služby a realizovať náročné projekty.

Sociálne inovácie

V spolupráci s renomovanými európskymi univerzitami, výskumnými inštitúciami, think-thankami a mimovládnymi organizáciami prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.

Regionálny rozvoj

Sme partnerom miestnej a regionálnej samosprávy pri tvorbe, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii projektov napĺňajúcich ich strategické ciele.

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.

Novinky

Vybrané referencie

Česká pojišťovna
Bratislavská vodárenská spoločnosť
HESCON s.r.o. – architektonicko-inžinierska kancelária
Sociálna poisťovňa
Finančná správa SR