fbpx
Centire poradenské služby
Pomáhame podnikateľom na Slovensku už 30 rokov
Radíme firmám a organizáciám pri zlepšovaní vnútornej efektívnosti a rozvoji biznisu.
Pozri viac
Regionálny rozvoj
Radíme pri rozvoji regiónov
Ponúkame skúsenosť a expertízu pri tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii konkrétnych projektov.
Pozri viac
Spoločenské inovácie
Kultivujeme spoločenské inovácie
Vďaka medzinárodným projektom prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.
Pozri viac

Služby spoločnosti Centire

Optimalizácia nákladov a procesov

Pomáhame vám znižovať náklady, zefektívniť procesy a nastaviť riadiacu štruktúru tak, aby podporovala plnenie vašich cieľov.

Stratégie a inovácie v podnikaní

Odkrývame príležitosti pre rozvoj vášho biznisu, vyberáme z nich tie najviac životaschopné a pomáhame vám ich uvádzať do života.

Využitie dát v riadení

Zvyšujeme kvalitu manažérskych a podnikateľských rozhodnutí lepším zberom, spracovaním a vyhodnocovaním dát.

Riešenia pre verejnú správu

Pomáhame organizáciám štátnej správy a samosprávy zlepšovať poskytované služby a realizovať náročné projekty.

Spoločenské inovácie

V spolupráci s renomovanými európskymi univerzitami, výskumnými inštitúciami, think-thankami a mimovládnymi organizáciami prinášame na Slovensko inovatívne témy, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť.

Regionálny rozvoj

Sme partnerom miestnej a regionálnej samosprávy pri tvorbe, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových stratégií a pri realizácii projektov napĺňajúcich ich strategické ciele.

Novinky

Vybrané referencie

Česká pojišťovna
Bratislavská vodárenská spoločnosť
HESCON s.r.o. – architektonicko-inžinierska kancelária
Sociálna poisťovňa
Finančná správa SR