Online aplikácie, ktoré vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme.

30.08.2013 / Podpora podnikania
Náš prístup k poradenstvu pre malé a stredné podniky (MSP) vychádza z poznania, že malá a stredná firma je komplexný systém, postavený na ľuďoch, myšlienkach a procesoch, ktoré sú premietnuté do šiestich oblastí riadenia. Pri riadení firmy je nevyhnutné mať na zreteli rovnomerne všetky oblasti. Zanedbanie jednej z nich sa veľmi rýchlo prejaví, na druhú stranaj zavedenie potrebnej zmeny veľmi rýchlo prinesie svoj pozitívny výsledok.
 
V spolupráci s našimi partnermi vieme pripraviť riešenia šité na mieru vášmu podniku.
 
Know How Klub

V spolupráci s naším partnerom, českým Know How Klubom, sme pre Vás pripravili prehľad online aplikácií k jednotlivým základným kameňom vášho biznisu. Veríme, že vám pomôžu zefektívniť činnosti vo vašej firme.


Naše poradenstvo pre MSP je založené na týchto základných kameňoch:

1. LEADERSHIP, STRATÉGIA A INOVÁCIE

 • Odhaľte hlbší zmysel existencie vašej firmy - hodnoty, na ktorých je postavená a kam ju chcete ďalej posúvať
 • Definujte zrozumiteľné a merateľné ciele, ktoré chcete dosiahnuť
 • Nenechajte sa spútavať zaužívanými pravidlami pri identifikovaní inovatívnych oblastí pre rozvoj vašej firmy

 

2. MARKETING A BUDOVANIE ZNAČKY

 • Premietnite jedinečnosť vašej firmy do „hodnoty“ vašej značky
 • Poznajte svoje hlavné cieľové skupiny zákazníkov - ich skutočné potreby a spokojnosť
 • Stanovte si efektívnu marketingovú stratégiu - nachádzajte nové inovatívne cesty oslovenia nových zákazníkov

3. PREDAJ

 • Premietnite jedinečnosť vašej firmy do „hodnoty“ vašej značky
 • Poznajte svoje hlavné cieľové skupiny zákazníkov - ich skutočné potreby a spokojnosť
 • Stanovte si efektívnu marketingovú stratégiu - nachádzajte nové inovatívne cesty oslovenia nových zákazníkov

4. ĽUDIA A RIADENIE

 • Vytvorte systém, ktorý umožní vybrať do vašej firmy tých pravých ľudí a budujte otvorenú kultúru, ktorá podporuje tvorivosť vašich zamestnancov
 • Nastavte jednoduchý a transparentný systém motivovania a riadenia ľudí 
 • Zdieľajte znalosti vo firme a riaďte tok informácií

5. VÝROBA A POSKYTOVANIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOV

 • Zamerajte sa na procesy tvorby hodnoty pre zákazníka – optimalizujte a automatizujte hlavné procesy vo firme
 • Poskytnite zákazníkovi nezabudnuteľný zážitok – budujte dlhodobé vzťahy so zákazníkmi
 • Vyberte iba tie produkty a služby, ktoré zákazníci naozaj preferujú

6. FINANCIE

 • Majte dôkladný priebežný prehľad, ako sa peniaze vo vašej firme spotrebúvajú a tvoria
 • Tvorte rozpočty a cash flow v prepojení na dlhodobé ciele
 • Hľadajte inovatívne zdroje financovania rozvoja firmy