fbpx

Diskusie s malými a strednými podnikateľmi

V roku 2019 sme zrealizovali sériu stretnutí s majiteľmi 33 slovenských malých a stredných podnikov (MSP) a riešili s nimi konkrétne problémy s inováciami vo výrobe a riadení.

Malé a stredné podniky na Slovensku patria dlhodobo do centra záujmu Centire.

Pracovať s majiteľmi MSP je náročné, ale na druhej strane je to úplne iné poradenstvo, ako „korporátne“ – úprimnejšie, oveľa pragmatickejšie a priamočiarejšie, menej formalizované a v neposlednom rade zaujímavejšie. Z našej skúsenosti však vieme, že hoci na vyspelých poradenských trhoch tvorí segment MSP zaujímavú a rýchlo sa rozvíjajúcu časť, slovenské MSP nie sú zvyknuté hľadať poradenské služby.

Majitelia MSP majú často silný technický základ, extrémne rozumejú svojej profesii, preto sú však aj skeptickí k pomoci zvonku. V rámci stretnutí sme preto nielen počúvali, ale aj veľa vysvetľovali o možnostiach riadenia financií a zdrojov, o moderných pohľadoch na konkurenciu, zákazníkov, služby a inovácie. V ideálnych prípadoch na konkrétnych problémoch, ktoré riešia.

Pre každú z firiem sme si pripravili analýzu ich podnikateľskej situácie z verejne dostupných dát – mnohí majitelia boli prekvapení, čo všetko je možné vydedukovať z údajov, ktoré oni sami poskytujú. Práve oblasť spracovania a využitia vlastných dát pre podnikanie, obchod a manažérske rozhodovanie sa ukázala prierezovo ako najviac podhodnotená a zrelá na lacné a rýchle intervencie.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články