fbpx

Naša práca na rozvoji duálneho vzdelávania úspešne zavŕšená

Náš tím, ktorý tvorilo približne 40 interných zamestnancov a externých spolupracovníkov, sa od leta 2019 podieľal na realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ pod gesciou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Po poldruha roku intenzívnej práce sme našu účasť na projekte ukončili 16. decembra 2020 záverečnými informačnými webinármi pre školy a zamestnávateľov.

Účasť Centire na projekte sa niesla v znamení niekoľkých skupín aktivít:

  • Prezentácia systému duálneho vzdelávania na základných školách (žiaci, rodičia, pedagógovia)
  • Vytvorenie modelového centra kariérovej orientácie pre žiakov ZŠ (Talentcentrum)
  • Oslovovanie nových zamestnávateľov
  • Exkurzie žiakov ZŠ u zamestnávateľov
  • Prieskumy a aktualizácia metodických postupov

Základné školy

Jednou z kľúčových aktivít projektu bola propagácia duálneho vzdelávania žiakom základných škôl. Celkovo naši špecialisti odprezentovali duálne vzdelávanie na 879 základných školách po celom Slovensku. Inovatívnej a hravej prezentácie „duálu“ sa tak zúčastnilo viac ako 28 tisíc žiakov. Tí sa aj touto cestou dozvedeli, ako funguje duálne vzdelávanie, aké sú jeho výhody a ktoré stredné školy a zamestnávatelia sú do duálu v ich regióne zapojení.

Zvyšovať informovanosť o duáli je však nutné nielen u žiakov, ale aj u rodičov. Ako potvrdil aj prieskum o výbere strednej školy realizovaný medzi deviatakmi v júni 2020, až 38 % žiakov deklarovalo, že im pri výbere strednej školy najviac pomáhali rodičia. Aj z toho dôvodu sa prezentácia duálu realizovala na rodičovských združeniach, cez mediálne výstupy v mienkotvorných médiách, ale aj prostredníctvom súťaže „Duál je reál vzdelávanie“. Cieľom súťaže bolo priblížiť žiakom i rodičom fungovanie duálu a pestrosť odborov, respektíve zapojených zamestnávateľov. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2 063 žiakov, ktorí súťažili o 50 cien.

Napriek zložitej situácii plynúcej z pandémie tento rok uzatvorilo učebnú zmluvu 2269 žiakov; aktuálne v rámci systému duálneho vzdelávania študuje približne 6 500 žiakov.

Exkurzie u zamestnávateľov

S veľkým záujmom na základných školách sa stretli aj exkurzie u zamestnávateľov zapojených do duálu. Počas fyzických exkurzií, ktorých sa stihlo zrealizovať 64, mohlo vyše 900 žiakov osobne zažiť atmosféru výroby v rôznych odboroch. Po zmenách vyvolaných situáciou s Covid-19 sa formát exkurzií flexibilne zmenil na online. Renomovaní zamestnávatelia tak mali možnosť predstaviť svoju činnosť a fungovanie duálu oveľa širšiemu publiku, keď sa na 50-tich online exkurziách zúčastnilo až 4500 žiakov.

Talentcentrum

Počas projektu Duálneho vzdelávania bolo vytvorené Talentcentrum. Ide o centrum určené pre všetkých žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základnej školy, zamerané je na kariérovú orientáciu. Počas aktivite v centre, alebo na základnej škole, žiaci pod vedením moderátorov s využitím symbolu kariérového stromu diskutovali o téme talent, schopnosti a zručnosti. Mali možnosť využiť dotazníky záujmov a schopností, aby zistili o sebe viac a mohli sa zamyslieť, ako využiť všetky dostupné informácie o sebe a povolaniach tak, aby sa rozhodli pre správne a im vhodné povolanie. Rôznymi formami aktivít Talentcentra s veľkým úspechom prešlo viac ako 4000 žiakov.

Zapojenie nových zamestnávateľov

O atraktivite duálneho vzdelávania svedčí aj rastúci počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Osobne sme sa stretli so zástupcami 800 firiem a organizácií, u ktorých sme identifikovali potenciál zapojiť sa do „duálu“; ďalších 9000 sme oslovili poštou. Mnohí z nich sa neskôr uchádzali o osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Naši koordinátori sa podieľali na organizácii informačných dní v regiónoch, zúčastňovali sa dní otvorených dverí a verejných podujatí na školách a vo firmách. Informovali zamestnávateľov cez koronakrízu formou videohovorov, webinárov a newsletterov. Aj vďaka týmto aktivitám bolo do systému duálneho vzdelávania v roku 2020 zapojených 1 496 zamestnávateľov.

Duál v kocke

Založili sme novú informačnú stránku www.dualvkocke.sk, na ktorej zverejňujeme všetky aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní. Stránka je užitočná pre všetkých záujemcov o duálne vzdelávanie – školy, žiakov a zamestnávateľov. Rovnako je na nej zverejnený interaktívny report, ktorý obsahuje zoznam zamestnávateľov a škôl zapojených do systému. Dá sa v ňom prehľadne filtrovať podľa mnohých parametrov, sektorov, adries, odborov a ponuky učebných miest.

Duálne vzdelávanie počas pandémie

Pandémia koronavírusu zasiahla každého zamestnávateľa, školu i žiaka a skomplikovala aj realizáciu duálneho vzdelávania. Sme hrdí, že napriek zložitej situácii sa nám podarilo prispôsobiť sa a vyťažiť maximum aj z toho mála, čo nám aktuálne okolnosti dovoľovali. Hneď po vypuknutí pandémie sme pre školy a zamestnávateľov zrealizovali sériu webinárov, v ktorých sme im odpovedali na všetky otázky a nejasnosti. Po prvých dňoch improvizácie a dočasných riešení nám však bolo jasné, že situácia sa tak ľahko nenapraví a bude potrebné vniesť do chaosu aspoň čiastočný poriadok. Všetky aktivity, kde to bolo možné, sme presunuli do online prostredia. Vyžadovalo si to dni a týždne príprav, skúšania a testovania. Zamestnávatelia museli zmeniť zabehnuté postupy a predstavy. Školy museli riešiť problémy s prepojením žiakov. Ale aj keď sa to na začiatku roka zdalo ako nereálne, po zrealizovaní 50 online exkurzií u zamestnávateľov (na ktorých sa zúčastnilo vyše 4500 žiakov), 100 online prezentácií pre žiakov ZŠ a zapojení 1600 žiakov do online Talentcentra môžeme zhodnotiť, že zamestnávatelia aj školy zvládli túto adaptáciu bravúrne. Za to patrí veľká vďaka nadšencom na školách i vo firmách, bez ktorých by to nebolo možné.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články