fbpx

Strategické workshopy pre majiteľov a manažérov podnikov

Našu prácu s majiteľmi a manažérmi podnikov často začíname strategickými workshopmi, ktoré zameriavame na štyri témy biznis modelu:

  1. Pozeráme sa, na akom ihrisku hráte. Kto sú vaši priami konkurenti, dodávatelia, kto s vami bojuje o zákazníkov nepriamo. Aké sú trendy vo vašom biznise, aké sú pravidlá hry pre váš trh a či je možné nájsť cesty, ako hrať inak ako druhí.

  2. Pozeráme sa na vás očami zákazníkov. Aké majú potreby a ako ich uspokojujete, resp. môžete uspokojiť. Čo je na tom, čo ponúkate, pre zákazníkov cenné. Pozrieme sa na vaše produkty, služby, ceny, incentívy, komunikáciu, distribúciu a značku.

  3. Riešime, aké zdroje a aktivity potrebujete na to, aby ste zákaznícke potreby uspokojili. Ľudia, know-how, financie, stroje, technológie. Vývoj, nákup, obchod; komunikácia so zákazníkmi, distribúcia, poskytovanie služieb. Čo máte, čo potrebujete doplniť, zmeniť.

  4. Hľadáme profit model, ktorý uspokojí vás, vašich zákazníkov a obchodných partnerov.

V praxi sa nám ukázalo, že riešiť tieto témy postupne nemá prínos, pretože každý nápad alebo zmena v jednej zo štyroch oblastí má dopad na ostatné. Preto od prvého stretnutia riešime všetky štyri témy. Výsledkom prvého workshopu býva predbežne zmapovaný aktuálny biznis model firmy a zoznam otázok, ktoré treba preskúmať (dohľadať dáta, spýtať sa zákazníkov, zanalyzovať konkurenciu a podobne). Na každom z ďalších stretnutí chýbajúce čriepky do mozaiky doplníme a ujasňujeme odpovede na otázku, čo má podnik robiť a čo nerobiť.

Príbeh a situácia každej firmy sú jedinečné, takže aj dôraz býva na rôzne témy. V zásade je však cieľom strategických workshopov (a analytickej práce realizovanej medzi nimi) návrh konkurenčnej stratégie, ktorá má:

  • Pripraviť základnú analýzu východísk – trhu, trendov, priamej a nepriamej konkurencie, potrieb zákazníkov, pozičných výhod a nevýhod podniku, zdrojov podniku (vrátane skúseností a know-how) a súčasného biznis modelu podniku.
  • Identifikovať príležitosti, ktoré umožnia vyťažiť zo súčasného biznis modelu viac (zmenou niektorých parametrov biznis modelu, inováciou produktov a služieb, odhalením nových možností uplatnenia existujúcich produktov a služieb).
  • Nájsť príležitosti na optimalizáciu nákladov a procesov, aby sa finančné zdroje, čas a ľudský potenciál presmerovali na aktivity s vyššou hodnotou. (Pod optimalizáciou nemáme vždy na mysli šetrenie – aj keď často áno. Ale napr. optimalizácia procesov z pohľadu zákazníka má iné východiská a priority.)
  • Nájsť príležitosti pre nové podnikanie, s využitím potenciálu získaného súčasným podnikaním (skúseností, znalostí, kontaktov, zdrojov).
  • Dodať priorizovaný zoznam rozhodnutí, zmien, experimentov, testovaní, ktoré je potrebné urobiť.

Prijať novú konkurenčnú stratégiu nie je vnútorne jednoduché. Spravidla je potrebné, aby rozhodnutia dozreli. Realizujú sa niektoré „bezproblémové“ zmeny, zisťuje sa, či priniesli to, čo sa očakávalo. Často nastáva fáza intenzívnej vnútornej komunikácie. Často sa aj spätne prehodnocujú veci, ktoré už boli považované za samozrejmé. Je to zdravý proces a sme radi jeho súčasťou.

Juraj Ďurina

SME Business Consultant

Som súčasťou tímu, ktorý radí pri zefektívňovaní organizácií, zlepšovaní služieb zákazníkom a rozvoji biznisov malých a stredných podnikov.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články