fbpx

Koronakríza ukázala priestor pre lepšie vyhodnocovanie dát

Pandémia koronavírusu poukázala na tri oblasti, ktorých zefektívnenie sa pretaví do okamžitej konkurenčnej výhody:

 • Správne zbieranie a vyhodnocovanie dát ako cesta k správnemu rozhodovaniu
 • Optimalizácia a zefektívňovanie existujúcich firemných procesov
 • Rozvoj obchodu a digitálna transformácia firmy

Hoci to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, tieto tri oblasti spolu úzko súvisia. Príchodom pandémie nastala prudká zmena vonkajšieho trhového prostredia, na čo však vnútrofiremné procesy neboli pripravené. Ako najjednoduchší príklad uveďme komunikáciu. Po vypuknutí pandémie bolo potrebné prejsť na online nástroje, nakoľko osobné stretávanie sa stalo riskantným. Ide o ukážkový príklad digitálnej transformácie (adaptácia komunikačného procesu na zmenené podmienky), ktorá bola viditeľná takmer v každom podniku. V závislosti od typu podnikania sa začali vyskytovať aj iné formy adaptácie. A dôvod? Jednoduchý a prirodzený – prežiť toto obdobie s čo najmenšími stratami. Firmy menili výrobný proces, hľadali alternatívne formy distribúcie, nové postupy a metódy. A to všetko veľmi chaoticky a vo veľmi krátkom čase.

Pozrime sa však na súčasnosť. Sme v situácii, kedy následky pandémie neustále ovplyvňujú fungovanie trhu. Našťastie už máme čas a priestor na to, aby sme firemné dáta správne zhodnotili a na základe nich sme zefektívnili existujúce firemné procesy a postupy.

Dáta sú základ správneho rozhodovania

Pre predstavivosť uvádzame interaktívny report, v ktorom vyhodnocujeme výkonnosť obchodného portfólia firmy. Údaje pochádzajú z viacerých interných systémov (pracovné excely, CRM, ERP, datasety, online dáta…) a na základe nich si vieme všimnúť často prehliadané súvislosti:

/report je interaktívny, vyskúšajte filtrovanie/

V tomto konkrétnom prípade sa vynára veľké množstvo otázok, ktoré by bez prepojenia všetkých interných dát nebolo možné získať:

 • Prečo sa je začiatok roka z pohľadu tržieb vždy najslabší?
 • Aké rozhodnutie urobila spoločnosť na začiatku roka 2020, keďže jej tržby boli vyššie ako v rovnaké obdobie v roku 2019?
 • Ktoré produkty sú najviac ziskové?
 • Aká je korelácia medzi nákladmi na produkt, tržbami a počtom zákazok?
 • Ktorí naši zákazníci sú najviac lojálni?

Správne získané a prepojené dáta sú však len prvý krok

Po prepojení a správnom zobrazení dát je potrebné ich správne interpretovať a prepojiť na konkrétne aktivity, ktoré sa vo firme vykonávajú. Je potrebné pozrieť sa na firemnú stratégiu, riadenie a ciele, ktoré má spoločnosť zadefinované. A na základe prepojenia dát s obchodným poradenstvom je možné dospieť k vysoko konkurenčným záverom. Vieme totiž:

 • Zefektívniť procesy, ktoré sa vykonávajú vo firme
 • Zoštíhliť výrobný proces / zlacniť náklady na službu
 • Znížiť variabilné náklady spoločnosti
 • Zefektívniť marketingové a obchodné aktivity
 • Zvýšiť obchod a rast tržieb
 • Nastaviť vyhodnocovanie obchodných kampaní
 • Zvoliť správne strategické rozhodnutia

Dáta sa dajú vo firme zbierať z každého jedného procesu a generuje ich každá jedna vykonávaná činnosť. Dostaňte ich pod kontrolu, zdigitalizujte svoje fungovanie a vaše efektivita sa exponenciálne zvýši. Dobrý podnikateľ by sa mal rozhodovať srdcom, ale ak si svoje rozhodnutie zdôvodníte aj správnym dátovým podkladom, riziko minimalizujete.

Veľmi radi sa s vami porozprávame o výhodách poradenstva pre vašu firmu.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články