fbpx

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Čo môžu sociálne podniky získať?

Tri vybrané sociálne podniky získajú bezplatné poradenstvo v rozsahu 40 hodín v jednej z uvedených aktivít, prípadne ich kombinácie:

  • príprava žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (NFP) a Investičná pomoc pre sociálne podniky – návratná pomoc (úver)
  • príprava alebo úprava biznis plánu
  • realizácia už schváleného projektu
  • prípadne iná forma spolupráce podľa potrieb sociálneho podniku (napr. analýza trhu, získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a pod.)

Všetky prihlásené sociálne podniky zároveň získajú možnosť ďalšej bezplatnej poradenskej podpory v oblasti zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v rámci medzinárodného projektu* Social Impact Vouchers a vzdelávania v Akadémii sociálnej ekonomiky.

Ako sa zapojiť?

Do výzvy sa môže zapojiť každý sociálny podnik uvedený v Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj sociálny podnik v štádiu registrácie alebo taký, ktorý uvažuje o registrácii. Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu, resp. opisu oblasti, v ktorej sociálny podnik hľadá pomoc. Uzávierka prihlášok je 9.2.2021.

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie podmienok výzvy zo strany prihlásených projektov. V druhom kole vyberieme 12 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici februára. Na základe online prezentácie vyhlásime tri víťazné sociálne podniky, s ktorými budeme spolupracovať na ich ďalšom rozvoji v rozsahu výzvy. Podporené sociálne podniky sa tak môžu stať vzorom a príkladom dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania.

Aké termíny si je potrebné pamätať?

  • 9. 2. 2021: uzávierka prihlášok
  • 10. 2. 2021: 1.kolo – administratívna kontrola prihlásených projektov
  • 11.-12. 2. 2021: 2. kolo – výber 12 najlepších projektov
  • 15. 2. -26. 2. 2021: 3. kolo – online prezentácie sociálnych podnikov (konkrétny dátum bude upresnený s každým vybratým sociálnym podnikom individuálne)
  • 26. 2. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
  • marec – apríl 2021: realizácia poradenstva pre sociálne podniky

S kým budú víťazné sociálne podniky spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Ľubomíra Billého: lubomir.billy@centire.com, 0903 415 872.

vyhlasovatelia sutaze

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články