Tvorba biznis plánu hrou

06.06.2016 / Podpora podnikania

Zo všetkých slovenských novozaložených podnikov 25% zanikne po prvom roku a 55% po piatich rokoch. Prečo toľko podnikov zanikne, keď je dnes množstvo dostupných informácií o tom, ako byť úspešný? Ako vniesť do podnikania tvorivú energiu, ktorá vám prinesie stabilnú pozíciu na trhu?

 

V dnešnom svete nestačí mať len dobrý nápad. Je treba rozplánovať si svoje cesty a sústrediť svoju pozornosť na to, či kráčate podľa plánu a správnym smerom. Spoľahlivým GPS na vašich podnikateľských cestách je práve dobrý biznis plán.


Pýtate sa prečo investovať váš drahý čas do prípravy biznis plánu?


V prvom rade kvôli sebe. Možno zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio. Alebo potrebujete úver a snažíte sa získať nových investorov a obchodných partnerov. To všetko sú príležitosti, kedy budete potrebovať dobrý biznis plán na prezentovanie svojich podnikateľských ambícií.
Pustite sa do tvorby biznis plánu s radosťou, aj keď si o sebe myslíte, že nie ste žiaden spisovateľ.

 
Biznis plán by mal byť ľahko čitateľný pre každého.

 

Píšte jednoducho a zrozumiteľne a snažte sa zaujať. Svoj výtvor môžete dať prečítať aj niekomu z rodiny, kolegovi alebo partnerovi, aby vám dal spätnú väzbu.
Taktiež pamätajte, že hodnota dokumentu sa nezvyšuje s jeho dĺžkou. Dlho fungujúca spoločnosť potrebuje rozsiahlejší biznis plán, avšak začínajúcemu podnikateľovi stačí len niekoľko strán.


Základným kameňom dobrého biznis plánu je jasná štruktúra.

 

Na začiatok si zodpovedajte všetky otázky, ktoré vás v súvislosti s vašim podnikateľským plánom napadnú. Potom vaše nápady jednoducho rozpracujte do jednotlivých kapitol. Môžete postupovať podľa dopredu pripravenej šablóny, ktorú nájdete na nasledujúcej strane.
 

Inšpirujte sa štruktúrou nášho biznis plánu:

 

Stručne popíšte vašu spoločnosť a cieľ vášho biznis plánu. Zhrňte to najpodstatnejšie zo všetkých kapitol.

 

Prerozprávajte históriu spoločnosti v nadväznosti na budúcnosť. Kedy a ako spoločnosť vznikla? Ako sa vyvíjala? Kto bol zakladateľom? Aká bola jeho motivácia, schopnosti a skúsenosti?

 

Predstavte a popíšte váš produkt alebo službu. Aké sú jeho vlastnosti, cena, výhody a nevýhody? Pre koho je určený? V čom je jedinečný? Aký je plán predaja?

 

Charakterizujte trh, na ktorom budete pôsobiť. Aká je jeho veľkosť? Ako sa vyvíjal? Aký máte podiel na trhu? Čo hovoria štatistiky o trhu?

 

Popíšte vašich konkurentov. Aké sú ich silné a slabé stránky? V čom sa odlišujete? Ako  im budete konkurovať?

 

Popíšte ako budete realizovať váš plán predaja. Akú cenovú politiku zvolíte? Aký bude vývoj cien a ziskovosť produktov? Ako budete riešiť objednávky, distribúciu reklamácie a reklamu?

 

Vymenujte kľúčové osoby spoločnosti a projektu, prehľad o ich vzdelaní, skúsenostiach a doterajšej praxi.

 

Zanalyzujte vaše účtovné výkazy a naplánujte tržby, náklady, investície a cash flow. 

 


Priložte akčný plán, životopisy expertov, organizačnú štruktúru, účtovné výkazy, prieskumy trhu a pod.

 

Jedno čínske príslovie hovorí, že aj cesta dlhá tisíc kilometrov sa vždy začína prvým krokom. Urobte aj vy váš prvý krok a pretavte vaše myšlienky do biznis plánu.

 

Že nie ste dobrý v písaní textov? Nemáte dostatok času alebo neviete ako na to? Obráťte sa na nás a radi vám pomôžeme pretransformovať vaše myšlienky do podnikateľského plánu. Odbremeníme vás od písania, ušetríme váš čas a zaručíme, že biznis plán bude spĺňať všetky potrebné náležitosti.

 

Autor: Martina Marčanová, finančný analytik Centire