Blog

Európa očami Filippa Addarii - na našej oslave 20. výročia 14.10.2015 / Spoločenské inovácie

Vychutnajte si Filippov príhovor, ktorý zaznel na oslave nášho 20. výročia. Zaujal nás svojim otvoreným prejavom o aktuálnom stave Európy a hľadaním inej spoločnej cesty ako poznáme doteraz.

Stránky