Granty pre startUpy - 1. časť

Začínajúce podniky majú príležitosť čerpať podporu vo výške 30 000 až 200 000 EUR z Operačného programu Výskum a inovácie. Finančné prostriedky môžu využiť na uvedenie nového výrobku/služby na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

V tejto časti série videí o grante sa dozviete kto môže o grant požiadať, na aké aktivity, a v akej intenzite pomoci.