Občania, podnikatelia a samosprávy spolu rozvíjajú svoje regióny

Slovenské regióny

Občania, podnikatelia a samosprávy predsa majú priesečníky záujmov. Pri tvorbe stratégií samospráv sme sa presvedčili, že rozvoj regiónov môže vychádzať zo spoločných výziev. V prvom rade preto mapujeme reálne potreby aktérov v regióne.

Dokument PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) z našej dielne má ambíciu zabezpečiť celkovú spokojnosť s hospodárením samosprávy, identifikovať zmysluplné projekty a vytvoriť prínosné partnerstvá pre všetkých zapojených. Pripravujeme ho vizuálne atraktívne. Sme si vedomí, že prezentuje vaše záujmy pred investormi a potenciálnymi partnermi.

 
Náš postup pre vypracovanie dokumentu

 

1. Analytická časť

 • poloha územia
 • prírodné prvky
 • demografia
 • hospodárska základňa
 • infraštruktúrna vybavenosť

Vychádzame z kvalitatívnych údajov z prieskumu verejnej mienky hĺbkových rozhovorov; kvantitatívnych údajov zo ŠÚ SR a pod.
 

2. Strategická časť

 • vízia
 • ciele
 • opatrenia

Vychádzame zo SWOT analýzy pretransformovanej do TOWS matice váhovaním jednotlivých pozitívnych a negatívnych faktorov z pohľadu obyvateľov, investorov a návštevníkov územia.
 

3. Programová časť

 • zásobník projektových zámerov

Vychádzame zo zberu projektových zámerov od samosprávy, lokálnych aktérov a obyvateľov.

 

4. Realizačná časť

 • akčný plán
 • popis zabezpečenia realizácie
 • monitorovanie
 • komunikačná stratégia

Vychádzame z prioritizácie projektových zámerov a reálnych administratívnych kapacít samospráv

 

5. Finančná časť

 • indikatívny finančný rámec
 • popis zdrojov financovania

Vychádzame z analýzy aktuálnej finančnej kondície samosprávy a popisu dostupných návratných a nenávratných zdrojov financovania projektov.

 
Výhody nášho postupu

 

Zaťaženie klienta je minimálne – facilitujeme všetky workshopy a rozhovory, pozývame občanov a ďalších aktérov, aktívne spolupracujeme s partnermi v meste, spracúvame všetky potrebné prieskumy a analýzy. Klient má možnosť všetky naše výstupy pripomienkovať.

Vaše PHSR tvoríme zámerne participatívne. Záleží nám na tom, aby sa stalo základom pre nové partnerstvá a živú komunikáciu s vašimi občanmi.

 

Náš postup tvorby dokumentu nájdete aj v článku Naše PHSR zapája občanov do strategického plánovania.
 

0
0
0

Slovenské regióny

Občania, podnikatelia a samosprávy predsa majú priesečníky záujmov. Pri tvorbe stratégií samospráv sme sa presvedčili, že rozvoj regiónov môže vychádzať zo spoločných výziev. V prvom rade preto mapujeme reálne potreby aktérov v regióne.

Dokument PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) z našej dielne má ambíciu zabezpečiť celkovú spokojnosť s hospodárením samosprávy, identifikovať zmysluplné projekty a vytvoriť prínosné partnerstvá pre všetkých zapojených. Pripravujeme ho vizuálne atraktívne. Sme si vedomí, že prezentuje vaše záujmy pred investormi a potenciálnymi partnermi.

 
Náš postup pre vypracovanie dokumentu

 

1. Analytická časť

 • poloha územia
 • prírodné prvky
 • demografia
 • hospodárska základňa
 • infraštruktúrna vybavenosť

Vychádzame z kvalitatívnych údajov z prieskumu verejnej mienky hĺbkových rozhovorov; kvantitatívnych údajov zo ŠÚ SR a pod.
 

2. Strategická časť

 • vízia
 • ciele
 • opatrenia

Vychádzame zo SWOT analýzy pretransformovanej do TOWS matice váhovaním jednotlivých pozitívnych a negatívnych faktorov z pohľadu obyvateľov, investorov a návštevníkov územia.
 

3. Programová časť

 • zásobník projektových zámerov

Vychádzame zo zberu projektových zámerov od samosprávy, lokálnych aktérov a obyvateľov.

 

4. Realizačná časť

 • akčný plán
 • popis zabezpečenia realizácie
 • monitorovanie
 • komunikačná stratégia

Vychádzame z prioritizácie projektových zámerov a reálnych administratívnych kapacít samospráv

 

5. Finančná časť

 • indikatívny finančný rámec
 • popis zdrojov financovania

Vychádzame z analýzy aktuálnej finančnej kondície samosprávy a popisu dostupných návratných a nenávratných zdrojov financovania projektov.

 
Výhody nášho postupu

 

Zaťaženie klienta je minimálne – facilitujeme všetky workshopy a rozhovory, pozývame občanov a ďalších aktérov, aktívne spolupracujeme s partnermi v meste, spracúvame všetky potrebné prieskumy a analýzy. Klient má možnosť všetky naše výstupy pripomienkovať.

Vaše PHSR tvoríme zámerne participatívne. Záleží nám na tom, aby sa stalo základom pre nové partnerstvá a živú komunikáciu s vašimi občanmi.

 

Náš postup tvorby dokumentu nájdete aj v článku Naše PHSR zapája občanov do strategického plánovania.
 

0
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.