Workshop Spoločenské inovácie

Pozývame vás na workshop o spoločenských inováciách

11. decembra 2014 v čase 9:00 – 13:00 hod.
Austria Trend Hotel v Bratislave

PROGRAM WORKSHOPU

9:00 – 9:15   Otvorenie workshopu

 • Renáta Kiselicová, generálna riaditeľka, Centire

 

9:15 – 10:45   Úvodné prezentácie a panelová diskusia

 • Predstavenie konceptu spoločenských inovácií – čo sú spoločenské inovácie a porovnanie rôznych prístupov (Filippo Addarii, Young Foundation)
 • Spoločenské inovácie v medzinárodnom kontexte – spoločenské inovácie z globálneho a európskeho hľadiska, prehľad najdôležitejších výskumných projektov (Rachel Schon, Young Foundation)
 • Spoločenské inovácie v slovenskom kontexte – prístup k spoločenským inováciám v rámci rôznych sektorov (Daniela Olejárová, Centire)
 • Panelová diskusia
   

11:00 - 12:30  Diskusie v menších skupinách
 

Skupina 1: Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania

 • Inovácie v oblasti vzdelávania – The Young Academy (Gemma Rocyn Jones, Young Foundation)
 • Podpora inovácií vo vzdelávaní na Slovensku (Branislav Jakabovič, Leaf)
 • Moderovaná diskusia
   

Skupina 2: Podpora spoločenských inovácii prostredníctvom EŠIF

 • Spoločenské inovácie vo verejnom sektore (Filippo Addarii, Young Foundation)
 • Vnímanie spoločenských inovácií v rámci operačných programov  (zástupca ministerstva)
 • Moderovaná diskusia
   

Skupina 3: Investovanie do spoločenských inovácií

 • Modely spoločenských investícií vo Veľkej Británii (Seva Phillips, Young Foundation)
 • Program „Môžu ryby lietať?” (Peter Meszáros, Nadácia PROVIDA)  
 • Moderovaná diskusia

   

  12:30 – 12:45   Uzatvorenie workshopu

 •  

   REGISTRÁCIA

   Vstupné je zdarma pre registrovaných účastníkov.
   Bez registrácie - poplatok na mieste 15
   Poplatok pri neúčasti bez zrušenia registrácie: 15
    

   Neváhajte sa preto zaregistrovať na info@centire.com alebo tel. č. 0911 102 645.

   Prosím, stiahnete si a vyplňte registačný formulár:

    

   PREDSTAVUJEME VÁM SPÍKROV WORKSHOPU

    

   Predstavitelia organizácie The Young Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme vo Veľkej Británii:

    

   Filippo Addarii

   Filippovou hlavnou ambíciou je reformovať Európu pomocou sietí a napĺňať víziu celosvetového mieru, prosperity a spravodlivosti. Je riaditeľom Medzinárodnej stratégie, predsedom EuropeLab a vedúcim vedeckým pracovníkom fóra Global Climate - berlínskym výskumným centrom pre udržateľný rozvoj. Má 12 ročné skúsenosti v oblasti projektovania, fundraisingu a riadenia európskych projektov pre sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívnych prístupov a občianskej angažovanosti v EÚ i vo svete.

   Gemma Rocyn Jones

   Gemma Rocyn je líderkou tímu Ventures v YF. Pracovala na programoch ako Catalyst, ktorého cieľom bolo podporiť povedomie o sociálných investíciách medzi mládežou a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti investičnej pripravenosti. Taktiež v rámci projektu Accelerator predstavuje podnikateľom všetky aspekty finančného modelovania a manažmentu, s cieľom podporiť ich vo využívaní sociálneho financovania. Gemma pracovala 8 rokov v oblasti investičného bankovníctva a ako autorizovaný účtovník pre Dresdner Kleinwort.

   Rachel Schon

   Rachel pracuje vo výskumnom tíme YF. Doteraz pôsobila predovšetkým v rámci projektu TEPSIE, vrátane spolupráce na príprave reportu o prekážkach, ktorým čelia sociálne podniky vo Veľkej Británii pri uchádzaní sa o verejné zákazky. Rachel má titul BA v odbore teológie a religionistiky z Cambridge a magisterský titul z Yale Divinity School.

   Seva Phillips

   Seva sa venuje téme sociálnych organizácií ako motorov pre pokrok v trhovom hospodárstve. V YF pracuje predovšetkým na projekte Young Academy,  čo je iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ podporiť sociálne podniky pôsobiace v oblasti vzdelávania - v ich ranej fáze prostredníctvom kombinácie budovania kapacít a sociálnych investícií. Seva je držiteľkou bakalárskeho titulu v oblasti filozofie, politológie a ekonómie a magisterského titulu v oblasti spoločenského a politického myslenia.

    

   Predstavitelia organizácií na Slovensku, ktorí sa podelia so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti:

    

   Daniela Olejárová (Centire)

   Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii partnera a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný potenciál. Okrem Bratislavy študovala aj v USA a pracovne pôsobila v Českej republike, USA, Srbsku a ďalších krajinách.

   Peter Meszáros (Nadácia Provida)

   Venuje sa téme sociálneho podnikania a investíciám so sociálnym dopadom. Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami a je spoluzakladateľom pracovne integračnej sociálnej firmy Inclusion Institute, ktorá sa venuje pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

   Branislav Jakabovič (LEAF)

   Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciách niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu managementu UK a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu.  "Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud."

    

   ČO SÚ SPOLOČENSKÉ INOVÁCIE
    

   „Spoločenské inovácie možno definovať ako nové nápady – produkty, služby či modely – ktoré riešia spoločenské potreby efektívnejšie ako iné alternatívy a vytvárajú nové vzťahy alebo spolupráce v spoločnosti. Tieto nástroje sú prospešné pre spoločnosť a zároveň podnecujú k ďalšej aktivite.  Spoločenské inovácie sa realizujú vo verejnom sektore, súkromnom sektore, treťom sektore ako aj v domácnostiach.“ (Definícia je prevzatá z web stránky Európskej komisie).

   Európske dokumenty definujú spoločenské inovácie ako jeden z nástrojov, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Na Slovensku je ich podpora zároveň súčasťou vybraných operačných programov v programovom období 2014-2020.

    

   KTO SÚ THE YOUNG FOUNDATION

   The Young Foundation je neziskový, mimovládny think-tank so sídlom v Londýne špecializujúci sa na spoločenské inovácie. Inštitúcia bola založená v roku 2005 a je centrom pre spoločenské inovácie. Svojou prácou sa zameriava na rad súčasných problémov, vrátane zdravia, starnutia, vzdelávania, komunít a bývania, rovnosti a práce s mládežou. Svoje projekty realizuje tak vo Veľkej Británii, ako aj na medzinárodnej úrovni. Organizácia je aktívna vo výskume a vzdelávaní, špecializuje sa na vytváranie nových organizácií a podporuje ostatných, aby na podobné aktivity využívali aj nové technológie. Viac informácií možno získať na webstránke organizácie The Young Foundation.
    

   Nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky od tých najskúsenejších v tejto téme. Veľká Británia totiž patrí medzi krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií. Navyše bude workshop slúžiť ako platforma pre networking odborníkov v oblasti spoločenských inovácií na Slovensku.

    

   Tešíme sa na vašu účasť!

  1

  Pozývame vás na workshop o spoločenských inováciách

  11. decembra 2014 v čase 9:00 – 13:00 hod.
  Austria Trend Hotel v Bratislave

  PROGRAM WORKSHOPU

  9:00 – 9:15   Otvorenie workshopu

  • Renáta Kiselicová, generálna riaditeľka, Centire

   

  9:15 – 10:45   Úvodné prezentácie a panelová diskusia

  • Predstavenie konceptu spoločenských inovácií – čo sú spoločenské inovácie a porovnanie rôznych prístupov (Filippo Addarii, Young Foundation)
  • Spoločenské inovácie v medzinárodnom kontexte – spoločenské inovácie z globálneho a európskeho hľadiska, prehľad najdôležitejších výskumných projektov (Rachel Schon, Young Foundation)
  • Spoločenské inovácie v slovenskom kontexte – prístup k spoločenským inováciám v rámci rôznych sektorov (Daniela Olejárová, Centire)
  • Panelová diskusia
    

  11:00 - 12:30  Diskusie v menších skupinách
   

  Skupina 1: Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania

  • Inovácie v oblasti vzdelávania – The Young Academy (Gemma Rocyn Jones, Young Foundation)
  • Podpora inovácií vo vzdelávaní na Slovensku (Branislav Jakabovič, Leaf)
  • Moderovaná diskusia
    

  Skupina 2: Podpora spoločenských inovácii prostredníctvom EŠIF

  • Spoločenské inovácie vo verejnom sektore (Filippo Addarii, Young Foundation)
  • Vnímanie spoločenských inovácií v rámci operačných programov  (zástupca ministerstva)
  • Moderovaná diskusia
    

  Skupina 3: Investovanie do spoločenských inovácií

  • Modely spoločenských investícií vo Veľkej Británii (Seva Phillips, Young Foundation)
  • Program „Môžu ryby lietať?” (Peter Meszáros, Nadácia PROVIDA)  
  • Moderovaná diskusia

    

   12:30 – 12:45   Uzatvorenie workshopu

  •  

    REGISTRÁCIA

    Vstupné je zdarma pre registrovaných účastníkov.
    Bez registrácie - poplatok na mieste 15
    Poplatok pri neúčasti bez zrušenia registrácie: 15
     

    Neváhajte sa preto zaregistrovať na info@centire.com alebo tel. č. 0911 102 645.

    Prosím, stiahnete si a vyplňte registačný formulár:

     

    PREDSTAVUJEME VÁM SPÍKROV WORKSHOPU

     

    Predstavitelia organizácie The Young Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme vo Veľkej Británii:

     

    Filippo Addarii

    Filippovou hlavnou ambíciou je reformovať Európu pomocou sietí a napĺňať víziu celosvetového mieru, prosperity a spravodlivosti. Je riaditeľom Medzinárodnej stratégie, predsedom EuropeLab a vedúcim vedeckým pracovníkom fóra Global Climate - berlínskym výskumným centrom pre udržateľný rozvoj. Má 12 ročné skúsenosti v oblasti projektovania, fundraisingu a riadenia európskych projektov pre sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom inovatívnych prístupov a občianskej angažovanosti v EÚ i vo svete.

    Gemma Rocyn Jones

    Gemma Rocyn je líderkou tímu Ventures v YF. Pracovala na programoch ako Catalyst, ktorého cieľom bolo podporiť povedomie o sociálných investíciách medzi mládežou a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti investičnej pripravenosti. Taktiež v rámci projektu Accelerator predstavuje podnikateľom všetky aspekty finančného modelovania a manažmentu, s cieľom podporiť ich vo využívaní sociálneho financovania. Gemma pracovala 8 rokov v oblasti investičného bankovníctva a ako autorizovaný účtovník pre Dresdner Kleinwort.

    Rachel Schon

    Rachel pracuje vo výskumnom tíme YF. Doteraz pôsobila predovšetkým v rámci projektu TEPSIE, vrátane spolupráce na príprave reportu o prekážkach, ktorým čelia sociálne podniky vo Veľkej Británii pri uchádzaní sa o verejné zákazky. Rachel má titul BA v odbore teológie a religionistiky z Cambridge a magisterský titul z Yale Divinity School.

    Seva Phillips

    Seva sa venuje téme sociálnych organizácií ako motorov pre pokrok v trhovom hospodárstve. V YF pracuje predovšetkým na projekte Young Academy,  čo je iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ podporiť sociálne podniky pôsobiace v oblasti vzdelávania - v ich ranej fáze prostredníctvom kombinácie budovania kapacít a sociálnych investícií. Seva je držiteľkou bakalárskeho titulu v oblasti filozofie, politológie a ekonómie a magisterského titulu v oblasti spoločenského a politického myslenia.

     

    Predstavitelia organizácií na Slovensku, ktorí sa podelia so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti:

     

    Daniela Olejárová (Centire)

    Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii partnera a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný potenciál. Okrem Bratislavy študovala aj v USA a pracovne pôsobila v Českej republike, USA, Srbsku a ďalších krajinách.

    Peter Meszáros (Nadácia Provida)

    Venuje sa téme sociálneho podnikania a investíciám so sociálnym dopadom. Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami a je spoluzakladateľom pracovne integračnej sociálnej firmy Inclusion Institute, ktorá sa venuje pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

    Branislav Jakabovič (LEAF)

    Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciách niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu managementu UK a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu.  "Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud."

     

    ČO SÚ SPOLOČENSKÉ INOVÁCIE
     

    „Spoločenské inovácie možno definovať ako nové nápady – produkty, služby či modely – ktoré riešia spoločenské potreby efektívnejšie ako iné alternatívy a vytvárajú nové vzťahy alebo spolupráce v spoločnosti. Tieto nástroje sú prospešné pre spoločnosť a zároveň podnecujú k ďalšej aktivite.  Spoločenské inovácie sa realizujú vo verejnom sektore, súkromnom sektore, treťom sektore ako aj v domácnostiach.“ (Definícia je prevzatá z web stránky Európskej komisie).

    Európske dokumenty definujú spoločenské inovácie ako jeden z nástrojov, ktorý môže prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Na Slovensku je ich podpora zároveň súčasťou vybraných operačných programov v programovom období 2014-2020.

     

    KTO SÚ THE YOUNG FOUNDATION

    The Young Foundation je neziskový, mimovládny think-tank so sídlom v Londýne špecializujúci sa na spoločenské inovácie. Inštitúcia bola založená v roku 2005 a je centrom pre spoločenské inovácie. Svojou prácou sa zameriava na rad súčasných problémov, vrátane zdravia, starnutia, vzdelávania, komunít a bývania, rovnosti a práce s mládežou. Svoje projekty realizuje tak vo Veľkej Británii, ako aj na medzinárodnej úrovni. Organizácia je aktívna vo výskume a vzdelávaní, špecializuje sa na vytváranie nových organizácií a podporuje ostatných, aby na podobné aktivity využívali aj nové technológie. Viac informácií možno získať na webstránke organizácie The Young Foundation.
     

    Nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky od tých najskúsenejších v tejto téme. Veľká Británia totiž patrí medzi krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií. Navyše bude workshop slúžiť ako platforma pre networking odborníkov v oblasti spoločenských inovácií na Slovensku.

     

    Tešíme sa na vašu účasť!

   1
   Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
   Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.