OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER

Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov. V rámci prvej súťaže projektu OpenMaker odborná medzinárodná porota vybrala TOP 5 projektov, z ktorých každý projekt získal 20 000 €.

Centire a projekt OpenMaker práve v týchto dňoch pripravujú konferenciu PRIEMYSEL OTVORENÝ INOVÁCIÁM. Zámerom konferencie je INŠPIROVAŤ. Našou snahou je prezentácia inovačných lídrov, spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov  a predstavenie skúseností rôznych aktérov pri zavádzaní inovácií. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave. Cieľom je osláviť lídrov v inováciách, predstaviť trendy Industry 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave.

 

PRIEMYSEL OTVORENÝ INOVÁCIÁM je prvý ročník konferencie, ktorej cieľom je osláviť lídrov v inováciách, predstaviť trendy Industry 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave.

Konferencia je zároveň záverečným eventom úspešného medzinárodného projektu OpenMaker, ktorého cieľom je spájať výrobné firmy a inovátorov na Slovensku, v Španielsku, v Taliansku a vo Veľkej Británii. Práve na Slovensku zaznamenal projekt najväčší úspech vďaka najväčšiemu záujmu o podujatia, zapojenie sa do akcelerátora a spustenie inovačnej súťaže.

Zámerom konferencie je INŠPIROVAŤ. Našou snahou je prezentácia inovačných lídrov, spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov  a predstavenie skúseností rôznych aktérov pri zavádzaní inovácií.

Pre vytváranie podmienok k Industry 4.0 je potrebné zapojenie hneď niekoľkých stakeholderov, preto publikum budú tvoriť všetky kľúčové zainteresované strany:

 • výrobné firmy,
 • inovátori (od študentov po etablované firmy),
 • asociácie a komory,
 • univerzity,  
 • laby a huby,
 • samospráva,
 • zahraniční partneri projektu OpenMaker,
 • zástupcovia Európskej komisie a Národnej rady SR,
 • médiá,
 • a ďalší.

 

Súťaž IDEAS & SOLUTIONS - Top firmy a mestá hľadali vaše nápady a riešenia!

   

Pozrite si krátke predstavenie súťaže IDEAS & SOLUTIONS:

OPENMAKER PONÚKA

 • Zaujímavé podujatia
  Zaujímavé podujatia
  Výnimoční hostia zo Slovenska i zahraničia prezradia svoje skúsenosti s otvorenými inováciami.
 • Nové kontakty
  Nové kontakty
  Zapojenie do aktivít akcelerátora vám uľahčí nadviazanie kontaktov, ktoré sa môžu premeniť na úspešnú spoluprácu.
 • Inovačné projekty
  Inovačné projekty
  Prezentujte vaše potreby a potenciál a navzájom si pomôžte. Inovátori ponúknu svoje nápady, firmy získajú riešenia. 
 • Súťaž o cenu
  Súťaž o cenu
  Najlepšie spoločné projekty sme podporili sumou 20 000 eur v súťaži projektov spolupráce výrobných firiem a inovátorov. 
 • Výnimoční hostia zo Slovenska i zahraničia prezradia svoje skúsenosti s otvorenými inováciami.
 • Zapojenie do aktivít akcelerátora vám uľahčí nadviazanie kontaktov, ktoré sa môžu premeniť na úspešnú spoluprácu.
 • Prezentujte vaše potreby a potenciál a navzájom si pomôžte. Inovátori ponúknu svoje nápady, firmy získajú riešenia. 
 • Najlepšie spoločné projekty sme podporili sumou 20 000 eur v súťaži projektov spolupráce výrobných firiem a inovátorov. 

Do projektu sa zapojili

Zapojte sa do projektu OpenMaker

Výrobné firmy

Zvážte, kde vám môžeme pomôcť.

Zapojením do projektu OpenMaker budete mať možnosť:

 • získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo
 • objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu
 • realizovať vlastný inovačný projekt
 • spropagovať svoje výrobky a služby
 • nadviazať nové kontakty užitočné pre vašu firmu zo Slovenska i zahraničia
Inovátori

Ukážte svoj talent, inovujte a spolupracujte.

OpenMaker vám umožní:

 • prezentovať vaše skúsenosti
 • nadviazať dlhodobú spoluprácu s výrobnými firmami
 • realizovať vlastný inovačný projekt
 • získať nových klientov zo Slovenska i zahraničia
 • zapojiť sa do medzinárodnej komunity inovátorov
Nie ste inovátor ani výrobná firma a zaujímajú vás otvorené inovácie?

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu

Naši partneri a podporovatelia

Novinky z projektu OPEN MAKER