OTVORENÉ INOVÁCIE V PROJEKTE OPENMAKER

 

Unikátnosť projektu OpenMaker spočíva v podpore inovácií etablovaných slovenských firiem. Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov.

Pozor neprehliadnite: Súťaž o cenu 20 000 eur vyhlásená. Viac informácií tu.
 

Pozrite si, ako prebiehajú matchmaking workshopy, kde môžu slovenské výrobné firmy ako aj inovátori prezentovať svoju firmu, aktuálne výzvy či oblasti pre inovácie.

OPENMAKER PONÚKA

 • Zaujímavé podujatia
  Zaujímavé podujatia
  Výnimoční hostia zo Slovenska i zahraničia prezradia svoje skúsenosti s otvorenými inováciami.
 • Nové kontakty
  Nové kontakty
  Zapojenie do aktivít akcelerátora vám uľahčí nadviazanie kontaktov, ktoré sa môžu premeniť na úspešnú spoluprácu.
 • Inovačné projekty
  Inovačné projekty
  Prezentujte vaše potreby a potenciál a navzájom si pomôžte. Inovátori ponúknu svoje nápady, firmy získajú riešenia. 
 • Súťaž o cenu
  Súťaž o cenu
  Najlepšie spoločné projekty podporíme do výšky 20 000 eur v súťaži projektov spolupráce výrobných firiem a inovátorov. 
 • Výnimoční hostia zo Slovenska i zahraničia prezradia svoje skúsenosti s otvorenými inováciami.
 • Zapojenie do aktivít akcelerátora vám uľahčí nadviazanie kontaktov, ktoré sa môžu premeniť na úspešnú spoluprácu.
 • Prezentujte vaše potreby a potenciál a navzájom si pomôžte. Inovátori ponúknu svoje nápady, firmy získajú riešenia. 
 • Najlepšie spoločné projekty podporíme do výšky 20 000 eur v súťaži projektov spolupráce výrobných firiem a inovátorov. 

Zapojte sa do projektu OpenMaker

Výrobné firmy

Zvážte, kde vám môžeme pomôcť.

Zapojením do projektu OpenMaker budete mať možnosť:

 • získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo
 • objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu
 • realizovať vlastný inovačný projekt
 • spropagovať svoje výrobky a služby
 • nadviazať nové kontakty užitočné pre vašu firmu zo Slovenska i zahraničia
Inovátori

Ukážte svoj talent, inovujte a spolupracujte.

OpenMaker vám umožní:

 • prezentovať vaše skúsenosti
 • nadviazať dlhodobú spoluprácu s výrobnými firmami
 • realizovať vlastný inovačný projekt
 • získať nových klientov zo Slovenska i zahraničia
 • zapojiť sa do medzinárodnej komunity inovátorov
Nie ste inovátor ani výrobná firma a zaujímajú vás otvorené inovácie?

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu

Naši partneri a podporovatelia

Novinky z projektu OPEN MAKER