Financovanie rozvoja malých a stredných podnikov

Firma pri svojom raste niekedy narazí na bod, kedy treba investovať väčší objem financií. Potrebuje nakúpiť nové technológie, rozšíriť produkčné kapacity, či otvoriť nové pobočky. Táto situácia si vyžaduje dôkladné zhodnotenie dostupných možností financovania podniku a výber toho najvhodnejšieho mixu nástrojov.

 

Zdroje financovania

 

V oblasti financovania projektov malých a stredných podnikov máme dlhoročné skúsenosti, ktoré radi využijeme aj pri podpore vášho rozvojového projektu. Navrhneme vám vhodné možnosti financovania podniku vo forme návratných alebo nenávratných zdrojov. Vypracujeme k tomu pre vás potrebné finančné analýzy. A keďže cesta k financiám vedie cez kvalitne vypracovaný biznis plán, radi vám pomôžeme aj s jeho prípravou.