Podpora podnikania pre malé a stredné podniky

Spoločnosť Centire pôsobí ako aktívny poradca podnikateľov už od svojho vzniku. Využívame viac ako 20 rokov skúseností s podporou podnikania a pomáhame pri tvorbe biznis modelov pre nové nápady a pri rozvoji potenciálu zabehnutých firiem. Identifikujeme najvhodnejšie možnosti financovania vašich podnikateľských aktivít a zabezpečujeme komplexné vedenie účtovníctva.

V súčasnosti sa prioritne venujeme malým a stredným podnikom. Naše skúsenosti však využívajú aj mikropodniky a nadnárodné spoločnosti.

Svoje podnikateľské poradenstvo zakladáme na vyváženej kombinácii osvedčených modelov (napr. EFQM, BMC) a individualizovanom prístupe ku každému klientovi. Veríme, že najdôležitejším aspektom podnikania je, aby prinášalo radosť samotným podnikateľom, ich zákazníkom, ako aj zamestnancom.

Poradíme vám teda s radosťou.

 • Aktuálne informácie

  Prednáška o aktuálnych grantoch pre podnikateľov

  V spolupráci s Biznisklub.sk vám prinesieme prehľadné informácie o troch aktuálnych výzvach pre podnikateľov – malé a stredné podniky, startUpy, živnostníci, slobodné povolania. Všetky komplexné informácie vám podáme „ľudskou rečou”, no čo je hlavné – usmerníme, poradíme a v prípade záujmu vypracujeme celé projekty. Informácie a rady, ktoré na prednáške odznejú vám zaručene uľahčia ďalšie rozhodovanie.
   

  Preberieme tri aktuálne výzvy
   

  1. Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  2. Výzva na rozvoj zabehnutých malých a stredných podnikov a elektronického podnikania
  3. Výzva na rozvoj začínajúcich malých a stredných podnikov

   

  Základné informácie

   

  Adresa: Nitra, Fraňa Mojtu 18, (budova MediaHausu)
  Čas: 14. december (streda), 9:30 – 12:00
  Cena prednášky: 39 €.

  V cene prednášky je teplý obed podľa výberu a nápoj.
  Počet miest je limitovaný pre max. 20 záujemcov.
   

   Registrácia 

 • Aktuálne informácie

  projektová Fabrika beží na plné obrátky

  Dnes prešli bránami našej projektovej Fabriky prví „fabrikanti“ odhodlaní pustiť sa do prípravy svojho projektu. Privítal ich tvorca myšlienky, partner Centire Tamás Szőke. Jeho víziou je pomôcť čo najviac kreatívcom získať podporu pre svoje projekty z výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel.  A to tak, aby mali svoj nápad od začiatku do konca vo vlastných rukách.

  Na dnešnom prvom stretnutí sa „fabrikanti“ hneď pustili do tvorby svojich projektov. Pod vedením mentorov si prešli niekoľko úloh, ktoré si pripravia do najbližšieho stretnutia o týždeň.

   

  Fabrikanti si:

  • dôkladne preveria podmienky oprávnenosti podľa pripraveného checklistu
  • pripravia podklady pre svoj podnikateľský plán na základe modelu Business Model Canvas
  • pripravia finančný model a podklady pre finančnú analýzu
  • zaregistrujú sa do systému ITMS, čo je podmienkou pre podanie projektu.

   

  Až do budúceho týždňa budú mentori všetkým fabrikantom k dispozícii online. Cez intranet sa dostanú ku všetkým svojim zadaniam a podkladom pre vypracovanie. Postaráme sa tak o to, aby na nič nezabudli : ). Naši mentori budú ich postup sledovať a aj medzi mentoringovými stretnutiami sú im k dispozícii online.

  V pracovnej atmosfére našej fabriky vytvárame nové zmysluplné projekty. Fotografia, film, výroba ľudových krojov, či iné dobré nápady sa od dnes fabrikujú na plné obrátky.

   

   
   

 • Aktuálna výzva

  Technológie pre startUpy

  Začínajúce podniky majú príležitosť čerpať podporu vo výške 30 000 až 200 000 EUR z Operačného programu Výskum a inovácie. Finančné prostriedky môžu využiť na uvedenie nového výrobku/služby na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

   

  Podporované činnosti:

   

  • nákup dlhodobého majetku (výrobné zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb a podobne)
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
   
  Prehľadné informrácie o výzve na rozvoj začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov.

   

  Pripravili sme tiež sériu 3 krátkych videí s prehľadnými informáciami o výzve pre startupy:

 • Aktuálna výzva

  Inovácie produktov a produkčných procesov

  Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre malé a stredné podniky fungujúce minimálne 3 roky. Financovať z nej môžete nákup technológií vo výške 50 000 až 200 000 EUR.

   

  Projekt vám pomôže:

   

  • uviesť na trh nový či inovovaný výrobok/službu alebo inováciu do produkčného procesu
  • zaviesť nástroje elektronického podnikania alebo spropagovať svoj výrobok

   

  Prehľadné informácie o výzve na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov.

   

  Pripravili sme tiež sériu 3 krátkych videí s prehľadnými informáciami o výzve pre zabehnuté podniky:

 • Aktuálna výzva

  Zvýšenie kapacít škôlok

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 03.11.2016 výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Obce, mestá, podnikatelia, či neziskové organizácie môžu žiadať podporu v maximálnej výške 1 mil. na projekt pre nasledovné aktivity:

   

  • výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
  • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

   

  Prečítajte si prehľadné zhrnutie výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materstkých skôl.
 • Aktuálna výzva

  Recyklácia a zhodnocovanie odpadov

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 31. októbra dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Z výziev môžu čerpať podporu samosprávy, malé a stredné podniky, ale aj neziskové organizácie.

   

  Z výzvy Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov môžete získať 12 500 000 € pre projekt zameraný na:

                              - opätovné použitie nebezpečných odpadov

                              - recykláciu nebezpečných odpadov

   

   Z výzvy Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov môžete získať podporu pre:

                              - opätovné použitie nie nebezpečných odpadov

                              - recykláciu nie nebezpečných odpadov

                              - materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá

                              - zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

                              - mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

 • Aktuálna výzva

  Podpora kultúrneho a kreatívneho biznisu

  Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo grantovú výzvu na finančnú podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

  Od 17.10. do 31.3. môžete žiadať o eurofondy na softvéry, stroje, náradia, materiály, prenájmy či propagáciu vašej tvorby. To všetko a omnoho viac vám až do 95 % môže zaplatiť Integrovaný regionálny operačný program.

   

  Vytvorte pracovné miesto a dotácia 50 000 - 200 000 EUR môže byť Vaša.

   

  ZÍSKAJTE PREHĽADNÉ INFORMÁCIE:

   

 • Magazín Entire

  Magazín Entire – Grant Expert

  V tomto čísle sa dočítate, ako sme oslávili naše 20. narodeniny, akú prelomovú službu pre vás pripravujeme, a akými projektmi žijeme.

  V článkoch nájdete aktuálne informácie na témy:

  • malé a stredné podniky vo verejnom obstarávaní,
  • ako funguje portál Grant Expert,
  • skúsenosti s čerpaním eurofondov.

  Magazín Entire získal špeciálnu cenu SITA za najlepšiu obsahovú stránku v súťaži Podnikové médium roka 2014.

  Budeme radi, ak si Entire prečítate. Môžete si ho stiahnuť v pdf nižšie:

 • Novinky z Centire

  Oslávili sme 20. výročie Centire

  Dvadsiate narodeniny Centire sme oslávili v netradičných a krásnych priestoroch galérie Nedbalka. Hudbou, slovom, dobrým jedlom, ale hlavne spoločnými rozhovormi v príjemnej atmosfére. Zazneli slávnostné príhovory našej generálnej riaditeľky Renáty Kiselicovej, partnerov Daniely Olejárovej a Tamása Szőkeho a špeciálneho hosťa z Veľkej Británie Filippa Addariiho. Každý z nich hovoril o svojom pohľade a skúsenostiach s Centire. Spoločne vyskladali nový obraz spoločnosti z vízií a inšpirácií pre nasledujúce roky.

   

  Renáta Kiselicová, generálna riaditeľka Centire

   

  „Ako jediná som zažila nepretržite celých 20 rokov Centire. Toto obdobie môjho podnikania sa dá najlepšie prirovnať k cestovaniu, ponúklo nekonečne veľa možností kam sa vybrať, a ako sa tam dostať. Cesty boli niekedy ťažšie, niekedy ľahšie ale vždy prinášali nové skúsenosti a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

  Centire sme založili, keď som bola ešte študentkou na fakulte manažmentu Univerzity Komenského. So spolužiakmi sme rozmýšľali ako rozumne využiť to, čo sme sa práve naučili. Založili sme firmu, ktorá sa spočiatku venovala  účtovníctvu. Postupne sme pre klientov začali pripravovať biznis plány a rozširovať naše služby.

  Stálo pri nás samozrejme aj šťastie. Dostali sme sa do medzinárodného programu, ktorý v tej dobe pripravoval na Slovensku poradcov. Behom necelých dvoch rokov sme poskytovali poradenstvo pod vedením skúsených zahraničných konzultantov. Otvorili sa nám obrovské možnosti, začali sme pracovať pre prvé veľké spoločnosti, ako vtedajšie VSŽ Košice alebo St. Nicholaus. Prvou štátnou firmou boli Železnice Slovenskej republiky, prvým ministerstvom Ministerstvo financií, kde sme robili procesný audit.

  Pred vstupom Slovenska do Európskej únie sme vytvorili samostatný tím ľudí, ktorí sa venovali práve projektom financovaným z prostriedkov EÚ. Prichádzali mnohé projekty. Až do obdobia krízy, kedy sme museli reflektovať na veľmi zmenené podmienky. Zmenili sme naše služby a začali sme viac spolupracovať s rôznymi partnermi či už na Slovensku alebo v zahraničí. Nové a inovatívne riešenia skutočne vznikajú práve vtedy, keď sa zapoja ľudia z rôznych oblastí. Kríze vlastne vďačíme za to, že sme dnes tam kde sme, pohlo nás to úplne iným smerom.

  A čo by som nám popriala do najbližšej budúcnosti? Veľmi si prajem, aby sme mohli dlhodobo rozvíjať niektoré témy, pretože len vtedy sa vieme dostať do hĺbky špecifických oblastí a vieme klientom účinnejšie pomôcť. Súčasne chcem určite naďalej podporovať spoluprácu s rôznymi partnermi, najmä medzinárodnými. Prináša to do našich projektov úplne novú iskru, novú energiu, nové nápady.“

   

  Tamás Szőke, partner Centire

   

  „Za dvadsať rokov existencie sa grantové poradenstvo stalo neoddeliteľnou súčasťou značky Centire. Túto oblasť vo firme zastrešujem a rád by som sa preto podelil o to, čo sme sa za túto dobu naučili a čo sa chystáme v blízkej skúsenosti na týchto pevných základoch postaviť.

  Najdôležitejšia vec, ktorú nás uplynulé obdobie naučilo je, že projekt je úspešný iba vtedy ak je plánovaný, tvorený a realizovaný v partnerstve. Dobrý projekt sieťuje klienta, projektanta, budúcich užívateľov a relevantných socioekonomických partnerov s dôrazom na miestne vlastníctvo a zaangažovanosť. Takto môže vytvoriť udržateľné výstupy, ktoré budú prijaté s nadšením.

  Pochopili sme, že dlhodobé vzťahy prinášajú viac radosti a úspechov ako lákavé krátkodobé príležitosti. Klienti prirodzene vždy očakávajú úspech, ak už raz obetovali energiu, čas a peniaze na prípravu projektov. Ten sa však nemusí vždy dostaviť. Ak je ale medzi partnermi okrem dôvery aj značná dávka vytrvalosti a neoblomnosti, nakoniec nájdeme cestu k úspechu.

  V súčasnosti by sme radi zdieľali všetky naše dlhoročné skúsenosti novou formou. Tvoríme portál Grant expert, ktorý má ambíciu byť najväčšou on-line platformou pre tvorbu projektov a poskytovanie súvisiacich služieb. Portál už čoskoro podporí prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového prostredia. Chceme  sa stať „trendsetterom“ kvality, inovatívnosti a transparentnosti v grantovom poradenstve.“

   

   

  Daniela Olejárová, partner Centire

   

  „Z dvadsiatich rokov cesty Centire sa na nej ja osobne zúčastňujem už skoro osem. Mojou úlohou bolo od prvého okamihu rozmýšľať, ako sa môže malá slovenská konzultačná firma  zapojiť do medzinárodných projektov. Alebo ako možno budovať vzťahy s klientmi a partnermi z iných kultúrnych kontextov - aj napriek tomu, že celý tím je slovenský a firma pôsobí hlavne na Slovensku.

  Zvolili sme spôsob, ktorý, podľa mňa, pomáha budovať reálne kontakty a vzťahy. My sami iniciujeme alebo sa zapájame do medzinárodných projektov. Rozvíjame vzťahy spoluprácou na rôznorodých spoločných aktivitách. V neposlednom rade sa snažíme identifikovať a otvárať témy, ktoré sú dôležité z európskeho a celospoločenského hľadiska.

  Na Slovensku sa zameriavame na témy, ktoré je treba riešiť novým a inovatívnym spôsobom. Iným slovami povedané na spoločenské inovácie. Uvediem niekoľko príkladov. Podieľali sme sa na definovaní strategických rozvojových priorít v oblasti kultúry. Sme zapojení do definovania podmienok podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Rovnako sme partneri projektu, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality vzdelávania či riadenia na vysokých školách. Podieľali sme sa na definovaní nového systému DRG v zdravotníctve. Snažíme sa zúročiť naše minulé skúsenosti aj pri podpore kvality vo verejnej správe.

  Avšak základom tvorby inovatívnych riešení je kreatívny tím. Sú to ľudia, ktorí dokážu myslieť „mimo boxu“, sú schopní pracovať v tíme, vedia počúvať – tak klientov ako aj navzájom medzi sebou – a učiť sa. A navyše nepodliehajú stresu v nárazových obdobiach či v neštandardných situáciách.“

   

  Filippo Addarii, riaditeľ Medzinárodnej stratégie think-tanku Young Foundation

   

  „Som rád, že môžem spolu s vami osláviť výročie Centire v krajine, ktorú som síce objavil len nedávno, ale spravila na mňa veľmi dobrý dojem vysokými štandardmi profesionality a životného štýlu.

  Viac ako 10 rokov sa venujem európskej politike v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja a angažovanosti občianskej spoločnosti. Ak by som mal všetky tieto roky zhrnúť do jednej vety, bolo by to: „Neočakávajte od Bruselu, že sa stane lídrom zmeny.“ Človek z vnútra rokovacej miestnosti dokáže manažovať, ale nie riešiť. Vy ste riešením. Vy ste zmena. V súčasnosti sa do popredia v prinášaní zmien dostavajú organizácie, ako je Centire. Stávajú sa lídrami.

  Európska komisia po prvýkrát vďaka „Únii inovácií“ (2010), pripísala patričnú silu občanom a ich organizáciám pri riešení spoločenských výziev a hľadaní nových a kreatívnych riešení. Od tej doby sme boli svedkami prepájania rôznych stakeholderov s cieľom dosiahnutia verejného prospechu. Rozsah uplatnenia bol ohromujúci  – v podnikaní, financiách, regionálnej politike, sociálnych službách, digitálnej ekonomike, atď. Po prvýkrát občania neboli považovaní za pasívnych prijímateľov pokynov, ale za aktívnych hráčov, ktorí sa vedia, a mali by sa, zapojiť do celého cyklu politiky a tvorby bohatstva.

  Tieto trendy nie sú len teóriou, pracujem s nimi v reálnom živote, aj v rámci nášho spoločného projektu s Centire – ShakerMaker. Projekt je pionierom na území zdieľania inovácií prostredníctvom „open source” vo výrobe. Očakávame boom inovatívnych produktov a projektov.“

   

  Pozrite si krátky zostrih rečníckych príhovorov a vychutnajte si atmosféru oslavy 20. narodenín Centire:

   

 • Centire v médiách

  Ako sa ujali v praxi mikropodniky?

  V rozhovore pre Hospodárske noviny odpovedá naša senior konzultantka Lenka Majerčinová na otázky týkajúce sa zjednodušeného účtovníctva mikropodnikov. Celý článok si môžete prečítať tu.

 • Vzdelávanie samospráv

  Nové vzdelávacie programy pre samosprávy

  Pripravili sme pre vás nové vzdelávacie programy k témam finančného manažmentu, financovania v novom programovom období, marketingu, komunikácie s občanmi a strategického plánovania v samosprávach. Nižšie nájdete podrobnejší obsah jednotlivých programov, z ktorých si môžete vybrať tie najužitočnejšie pre vás.

 • Centire v médiách

  Ako motivovať vašich zamestnancov k vyššej produktivite?

  Odpoveď nie len na túto otázku hľadá projekt Subject-Orientation for People-Centred Production (SO-PC-Pro) schválený v rámci 7. Rámcového programu. Jeho cieľom je predstaviť odlišný pohľad na znižovanie nákladov a rast produktivity - akým je trojuholník čas-náklady-kvalita.

  Projekt je zameraný na chýbajúci aspekt – pracovnú silu - ako faktor rozvoja firmy. Tento prístup sa opiera o pohľad na výrobný podnik ako komplex socio-ekonomických systémov ľudí, procesov a strojov, ktoré sú flexibilne prepojené v rámci prístupu „subject-oriented“ metodológie pre business process management (S-BPM).

  Bližšie informácie o projekte a metodológii sme uverejnili v rámci magazínu, Americkej obchodnej komory, Connection.

  Článok nájdete aj v pdf nižšie.

 • Centire na konferenciách

  ICMA konferencia

  Približne 3500 členov, partnerov a vystavovateľov sa stretlo v Bostone na  99. výročnej konferencii ICMA (The International City/County Management Association).  Slovenským zástupcom na konferencii bola Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorá je členom združenia ICMA. A aj my sme boli 22. - 25. septembra pri tom.

  Misiou organizácie ICMA je podporovať excelentné praktiky a profesionálny manažment v miestnej samospráve. Témou tohtoročnej konferencie bolo: “Revolutionary Leadership”. Tato téma sa odzrkadľovala v bohatom vzdelávacom programe zameranom na rozvoj profesionálnych zručností a výmenu skúseností manažérov pracujúcich v samospráve.  

  Zaujímavým príspevkom bola napríklad prezentácia Beth Simone Noveck pod mottom: „Kľúčom k chytrým mestám sú chytrí občania.“  Noveck je zakladateľkou The Governance Lab, ktoré sa usiluje o zlepšenie ľudských životov prostredníctvom väčšieho zapojenia občanov a moderných technológií do miestnej správy. Beth Simone Noveck  bola prvou „United States Deputy Chief Technology Officer“ a je zakladateľkou „Open Government Initiative“ (2009-2011) v USA.
  Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

  Prezentácie z konferencie nájdete tu.

   

 • Centire na konferenciách

  3rd Danube eRegion Conference

  Naše eGovernment riešenia sme predstavili na 3rd Danube eRegion Conference, ktorá sa konala  23.-24. septembra v Slovinsku.

  Konferencia bola organizovaná slovinskou Obchodnou a priemyselnou komorou v spolupráci s Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion. Cieľom konferencie bolo predstaviť medzinárodnú spoluprácu v Dunajskom regióne pri vývoji prototypov v oblasti elektronických riešení a služieb.

  Program  a návrhy prototypov nájdete na stránkách konferencie.

  Našu prezentáciu tu.

   

 • nový partner

  Stali sme sa partnerom Košice IT Valley

  Cieľom občianskeho združenia Košice IT Valley je vybudovať v regióne východného Slovenska centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky. Vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne.

  Aktivity Košice IT Valley sú zamerané predovšetkým na:

  • podporu a rozvíjanie iniciatív, výsledkom ktorých bude zatraktívnenie regiónu pre pracovnú silu v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT), pre študentov a pre samotný IT priemysel zo Slovenska aj zahraničia
  • zlepšenie kvality vzdelávacích a tréningových programov IKT ponúkaných univerzitami, strednými školami a IT firmami
  • motiváciu detí a mládeže k štúdiu a neskôr k práci v IKT
  • rozvoj spolupráce členov združenia v rámci ako aj mimo IT Valley
  • podporu inovácií a realizáciu spoločných vedecko-výskumných projektov
  • zvyšovanie sociálnej inklúzie využitím informačných a komunikačných technológií a znižovanie regionálnych rozdielov
  • vyhľadávanie finančných a iných podporných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít a dosiahnutie svojich cieľov.

  Cieľom nášho partnerstva s IT Valley je realizácia spoločných aktivít a podujatí.  Prvou z nich, je práve schválený projekt LEGEND, ktorého cieľom je prispieť k využitiu vedomostí a znalostí v malých a stredných podnikoch za účelom zvýšenia ich udržateľného rastu a inovácií. Viac o projekte nájdete tu.

 • Centire na konferenciách

  Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí

  V dňoch 12-13. júna 2013 sa v priestoroch Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave konal pracovný odborný seminár pod záštitou Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka MF SR a digitálneho lídra SR s názvom Praktické výsledky a nové možnosti elektronizácie služieb miest a obcí.

  Spoločne s primátorom Turčianskych Teplíc, Mgr. Michalom Sygútom, sme boli pozvaní, aby sme predstavili unikátny projekt v prostredí  Višegrádskej štvorky (V4) pod názvom Elektronický prieskum verejnej mienky (EPVM).

  V rámci prednášky sme popísali ako prebiehalo Prvé elektronické referendum v Turčianskych Tepliciach, aké výzvy, predovšetkým z hľadiska legislatívy, bolo nutné prekonať a akých výsledkov sa dosiahlo. Zaujímavým záverom prvého elektronického referenda na Slovensku je, že aj pre starších ľudí nie je problém hlasovať prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu. Vo vekovej skupine nad 50 rokov sme zaznamenali vyše 42% účasť občanov, ktorý prišli vyjadriť svoj názor a formovať tak priestor, v ktorom žijú.
   

  Viac informácií nájdete v priloženej prezentácii.

 • Centire na konferenciách

  Budujeme medzinárodné partnerstvá

  V dňoch 11.-12.6.2013 sa v Linzi konala koferencia k 15. výročiu eGovernmentu v Rakúsku, ktorú organizovala Platforma Digitálne Rakúsko pri Kancelárii spolkového premiéra, ktorá systémovo koordinuje a riadi jeho implementáciu do praxe.
  Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 odborníkov z verejného aj súkromného sektora z Rakúska, pričom na jeden z workshopov boli pozvaní aj kľúčoví predstavitelia eGovernmnetu na Slovensku:

  • Roman Behúl – IT Asociácie Slovenska a Atos
  • Michal Ivantyšin – ITAPA Slovensko
  • Juraj Šitina – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • Marek Čanecký – Ministerstvo spravodlivosti SR zodpovedný za implementáciu projektu eJustice
  • Daniela Olejárová – Centire

  Cieľom medzinárodného workshopu bolo prezentovať stav implementácie eGovernmentu na Slovensku ako aj možnosti pre potenciálnu spoluprácu rakúskych a slovenských partnerov v tejto oblasti.
   

  Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii.

 • Aktuálna výzva

  Elektronizácia služieb miest - eMestá

   

   

   

   

   

   

   

  Výzva bola vyhlásená 18. apríla 2013 a žiadosti je možné predkladať: do 18. júla 2013.
   

  Bližšie informácie k výzve:

  Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

  • Právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
  • Počet obyvateľov: Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol hranicu 20 000.

  Oprávnený partner:

  • Mestská časť podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

  V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov iba v prípade mesta Košice. Žiadateľ musí mať schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP. V KRIS-e žiadateľa musia byť uvedené všetky služby, ktoré sú predmetom projektu.  

  Disponibilná alokácia na výzvu:  50.000.000,- EUR

  Finančné vymedzenie grantu na projekt:

  • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 4 500 000 EUR.
  • Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jednu žiadosť o NFP je 10 000 EUR.

  Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP.

  Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP, ktorý sa pre mestá poskytuje formou predfinancovania a refundácie alebo ich kombináciou. Pomoc sa poskytuje prijímateľovi vo výške 95% z celkových  oprávnených nákladov projektu.

  Oprávnené aktivity:

  Oprávnenými aktivitami projektov Elektronizácie služieb miest sú aktivity rozvoja informačných systémov (ďalej „IS“) úsekov miestnej samosprávy zamerané na rozvoj elektronických služieb miest a bezprostredne súvisiace so zavedením minimálne nasledovných skupín služieb  informačných systémov:

  Služby

  • Inštalácia HW a SW
  • Prevádzka a správa IT súvisiaca so zavádzaním elektronických služieb
  • Vývoj, rozvoj, integrácia a úpravy IS a IT
  • Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie (súvisiacej so stavebnými prácami).

  Nákup IKT

  • Nákup technologických zariadení (HW) pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
   • Počítačové systémy ako: servery, pracovné stanice, osobné počítače, notebooky
   • Vstupné a výstupné periférne zariadenia ako: myši, klávesnice, skenery, čítačky kariet, monitory, tlačiarne, kopírovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií.
  • Nákup aplikačno – programového vybavenia (SW) vrátane licencií a autorských práv pre poskytovateľa elektronických služieb miest:
   • Serverový SW, mainframe a middleware SW, sieťový SW, klientsky SW
  • Integrácia technologického vybavenia a aplikačno-programového vybavenia bezprostredne súvisiaceho s implementáciou požadovaných elektronických služieb.

  Zaujala Vás aktuálna výzva?

  Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:

  • vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
  • zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich potrieb.

  Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

 • Pozvánka na workshop

  Podnikanie v 21.storočí: Ako podporiť váš biznis pomocou online aplikácií?

  Súčasná doba pre vás ponúka obrovské možnosti týkajúce sa využitia moderných technológií v podnikaní.
  Aby ste nestrácali čas zložitým hľadaním a testovaním, rozhodli sme sa vám predať naše dlhoročné skúsenosti s online aplikáciami a využívaním chytrých telefónov pre prácu a podnikanie.

  Pre účely prvého seminára sme vybrali 3 základné oblasti, na ktorých stojí váš biznis, a k nim odporúčané online aplikácie:

  • Obchod a predaj
  • Marketing a budovanie značky
  • Ľudia a riadenie

  Seminár je pre našich klientov a partnerov zdarma. Počet miest je ale limitovaný.

  Zaistite si vaše miesto na seminári už teraz. Prihláste sa na: www.21s.sk.

  Seminár sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Centire:

  Dátum: 11.4.2013
  Čas: 9:00 - 12:00
  Počet účastníkov: 35

  Pozor vchod do školiacej miestnosti je zo Záhradníckej 70, Bratislava.

  View Larger Map

 • nový partner

  Stali sme sa partnerom spoločnosti Metasonic

  Sme partnermi nemeckej spoločnosti Metasonic AG pre implementáciu svetovo jedinečného nástroja na modelovanie a automatizáciu biznis procesov pre potreby stredných a veľkých podnikov, postaveného na metóde S-BPM (subject-oriented business process management). Jedinečnosť tejto metódy je založená na opise procesov a vzorov správania sa pomocou piatich symbolov. Nástroj je využívaný medzinárodnými firmami, v automobilovom priemysle a vo veľkých finančných inštitúciách. Viac o metóde na www.metasonic.de.