Smart komunikácia s občanmi

Popis oblasti pre inovácie

V rôznych mestách na Slovensku sú v súčasnosti v praxi používané viaceré aplikácie na zlepšenie komunikácie samosprávy s obyvateľmi - ako napríklad aplikácie, prostredníctvom ktorých obyvatelia posielajú mestu rôzne podnety v rôznej podobe a podobne. Sú to ale v zásade v celku jednoduché, často mobilné aplikácie, ktoré môžu a aj sú používané bez súvislostí s témou Smart City.

Alebo sú dnes bežné informačné aplikácie pre návštevníkov mesta s informáciami o meste, o podujatiach v meste, o možnostiach rôznych aktivít v meste a podobne.
Ale aké komunikačné aplikácie by to mali byť, aby boli komplexnejšie a ucelenejšie a mohli sa nazvať Smart?
 

 

Mesto Trenčín hľadá

  1. Napadá vám nejaká úplne nová aplikácia, ktorá by ale spĺňala kritériá Smart City, ktorá by mohla byť k dispozícii obyvateľom mesta aj jeho návštevníkom a ktorá by bola založená napríklad aj na zdieľaní určitých dát, ktoré dnes možno nie sú verejne dostupné alebo nie sú bežne dostupné?
  2. Je možné čidlami snímať či merať niečo, nejaký parameter, ktorý by mohol byť zaujímavý pre obyvateľov a návštevníkov a ktorý by sa mohol zdieľať?
  3. Je zaujímavé posielať prostredníctvom siete IoT nejaké dáta napríklad na informačné tabule?

Takže ak máte nápad na Smart komunikačnú aplikáciu, radi budeme hľadať možnosti jej uplatnenia v praxi. Sme zvedaví na vaše nápady!
 

 

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

 

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com.

V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia.

Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

Kontakt v prípade otázok

Máte záujem o bližšie informácie? Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér Ľubomír Billý
(lubomir.billy@centire.com / 0903 415 872)

 

Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions

 

 

Pozrieť viac informácií o súťaži Ideas&Solutions

 


O meste Trečín

Mesto Trenčín je najmenšie krajské mesto Slovenska. Mesto je z hľadiska právneho subjektu samosprávou. Mesto je aktívne v rôznych kreatívnych a inovatívnych oblastiach, technológiách a procesoch.  Na území mesta, ale aj príslušného kraja má Mesto veľký záujem podporovať oblasti ako Smart City, Internet vecí a podobne a má ambíciu stať sa neoficiálnym aj oficiálnym koordinátorom príslušných aktivít (či už by išlo o komerčné alebo o nekomerčné aktivity v týchto oblastiach).

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu