Videá

O oprávnených výdavkoch

O podmienkach poskytnutia grantu

Náš konzultant Eduard Donauer v Petržalských 13. odpovedá na otázky o tvorbe PHSR.

Dvadsiate narodeniny Centire sme oslávili v netradičných a krásnych priestoroch galérie Nedbalka. Zazneli slávnostné príhovory našej generálnej riaditeľky Renáty Kiselicovej, partnerov Daniely Olejárovej a Tamása Szőkeho a špeciálneho hosťa z Veľkej Británie Filippa Addariiho.

Projekty Centire zvyšujú kvalitu vzdelávania, prinášajú inovácie, zlepšujú výkonnosť firiem, prispievajú k rozvoju obcí, obnovujú historické pamiatky ...

Dostupné zdroje financovania pre malé a stredné podniky z medzinárodných programov.

Diskusie o skúsenostiach z končiaceho programového obdobia 2007-2014. Príjemcovia si eurofondy chvália napriek ťažkostiam.

Stránky