Ako využiť 3D tlač vo výrobe?

Zoznámte sa s najnovšími technológiami 3D tlače, ich silnými a slabými stránkami a aplikáciou v rôznych priemyselných odvetviach, ako aj s ich využitím pre rozličné účely. Získajte informácie o desktopových a priemyselných technológiách 3D tlače.
 

 

3D tlač a opetátor3D tlač kryt na protézuWorkshopom vás prevedú zástupcovia spoločnosti 3Dees Industries, ktorí vám porozprávajú o celom procese 3D tlače, vrátane ekonomiky prevádzky.

Spíkri
Daniel Adam

Daniel Adam

Daniel Adam je spolumajiteľom spoločnosti 3Dees Industries. Má viac ako 20 rokov odborné a praktické skúsenosti v aditívnych technológiách a ich priemyselnej aplikácií so zameraním na automobilový priemysel, letectvo, zlievarenstvo a vzdelávanie. Špecializuje sa na zavádzanie komplexných riešení 3D tlače. Bol spolumajiteľom MCAE – významnej českej a slovenskej firmy zameranej na 3D technológie. Je tiež iniciátorom a spolutvorcom najväčšej odbornej konferencie o 3D tlači v Českej republike organizovanej v spolupráci s veľvyslanectvom USA v ČR.

 

Adam Řehák

Adam Řehák

Adam Řehák  je absolventom magisterského štúdia na Fakulte architektúry ČVUT – odbor priemyselný dizajn. V spoločnosti 3Dees Industries zastáva pozíciu technického manažéra a je zároveň aplikačným inžinierom pre technológiu 3D tlače HP Multijet Fusion v Českej republike. Je členom produkčného tímu spoločnosti Art4Leg, ktorá vyrába dizajnové kryty protéz metódou 3D tlače.

Kedy
08.08.2017
O koľkej
9.00 - 11.00 hod.
Kde

Centire, Zahradnícka 72, Bratislava

Cena
zdarma
Registrácia

Registrácia na workshop

Informácie o účastníkovi
Informácie o účastníkovi
Informácie o účastníkovi

Vaše osobné údaje (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.) ich spracovávať na základe vašej objednávky a súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu