fbpx

Implementácia riadenia projektov podľa vyhlášky 85/2020

Aktuálne pomáhame klientovi z verejnej správy s projektovým manažmentom niekoľkých veľkých IT projektov. Doba realizácie sa odhaduje na 29 mesiacov, počas ktorých by mal klient postupne implementovať mnohé významné zmeny a inovácie.


Riadenie IT projektov podľa vyhlášky 85/2020 Z. z. zjednocuje a sprehľadňuje riadenie projektov v oblasti IT pre všetky organizácie verejnej správy. Stanovuje štandardy projektového riadenia, podrobnosti o riadení projektov, definuje najvyššiu celkovú cenu za veľký resp. malý projekt, najvyššiu celkovú cenu, ktorou je definovaná veľká alebo malá zmenová požiadavka, resp. veľká alebo malá zmena v projekte. Vyhláška ustanovuje aj najvyššiu cenu čiastkového plnenia, ako aj najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého projektu.


Vyhláška zjednocuje chápanie celého procesu riadenia projektov a povinností zúčastnených strán, ktoré sa na riadení podieľajú. Prechod z jednej projektovej fázy do ďalšej nie je možný bez zverejnenia dokumentov z predchádzajúcej fázy projektového životného cyklu v systéme MetaIS.


Vyhláška opisuje viaceré povinnosti, ktoré musí subjekt verejnej správy dodržiavať. Napr. povinnosť rozdeliť projekt na menšie celky, povinnosť realizovať postupné testovanie funkčných požiadaviek, povinnosť vytvárania prototypov alebo povinnosť zverejňovania projektových zámerov, resp. dokumentácie, ešte v čase pred spustením verejného obstarávania.


Dôraz sa kladie na vizualizáciu projektov, teda toho, čo používateľ informačného systému uvidí a bude používať. Tvorbe vizuálnych komponentov musí predchádzať grafický návrh a používateľský prieskum. Prvýkrát sa dôraz kladie na výsledky UX testovania (user experience tests), ktoré preveria, či navrhované rozhranie je užívateľsky prijateľné a či bude mať v praxi skutočný prínos.


Z našej skúsenosti s implementáciou riadenia projektov podľa vyhlášky 85/2020 Z.z. vyplýva, že aj keď sa snaží do tradičného kaskádového riadenia projektov integrovať niektoré agilné prvky, stále do značnej miery konzervuje tradičný prístup k projektovému manažmentu, od ktorého sa najmä v komerčnej sfére upúšťa. Je pochopiteľné, že štátna správa potrebuje formalizovať riadenie svojich projektov, existujú však projekty alebo časti projektov, pre ktoré je tradičný prístup málo vhodný – platí to napríklad pre oblasť inovácií.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články