fbpx

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Mnohé malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade zmeniť postoj k nastaveniu interných procesov, pochopiť nenahraditeľnosť ľudského kapitálu a dôležitosť budovania vzťahov s partnermi. Metóda intelektuálneho kapitálu nastavuje zrkadlo práve týmto pilierom firmy.

Prečo sa zamerať na intelektuálny kapitál?

Firmy zachytávajú svoju výkonnosť vo finančných údajoch, ktoré odrážajú výsledky za minulé obdobie. Chýba im však nástroj na zmeranie svojho
budúceho potenciálu. Ten spočíva práve v intelektuálnom kapitáli firmy. Metóda dokáže tento nehmotný kapitál odmerať a na základe výsledných
hodnôt môže vedenie nastaviť firmu tak, aby dlhodobo profitovala.

Vykazovanie intelektuálneho kapitálu:

  • zlepší strategické riadenie,
  • zvýši sebavedomie a motiváciu zamestnancov,
  • uistí investorov o potenciáli budúcich tržieb.

Čo sa vďaka projektu podarilo?

Medzinárodné konzorcium počas prvého roka projektu adaptovalo metódu intelektuálneho kapitálu pre Slovensko. Bolo vytvorené kurikulum a tréningové materiály a vyškolilo sa 19 budúcich trénerov. Prebehli dva tréningy, ktoré zároveň slúžili ako platforma pre výmenu skúseností a nadviazanie vzťahov medzi malými a strednými podnikmi, ich partnermi a hlavnými aktérmi regionálnych inovačných stratégií. Dvojročný projekt uzatvorila konferencia „Ako využiť metódu intelektuálneho kapitálu na Slovensku?“ Špeciálnymi hosťami konferencie boli Armin Mahr z rakúskeho Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo a Erhard Busek z rakúskeho Inštitútu pre Dunajský región a strednú Európu. Okrem zástupcov partnerských organizácií z Nemecka a Rakúska sa zapojili aj zástupcovia slovenských firiem a univerzít.

Medzinárodné konzorcium

Projekt LEGEND, ktorý bol financovaný s podporou Európskej komisie cez program Celoživotného vzdelávania – Leonardo Da Vinci, tvorili štyria partneri. Nemecká spoločnosť Wissenskapital je vlastníkom metódy pre malé a stredné podniky; rakúska Fachhochschule Joanneum v Grazi, ako predstaviteľ univerzitného sektora, má skúsenosti s riadením intelektuálneho kapitálu na univerzitách. Partnerstvo dopĺňali slovenská spoločnosť Centire s.r.o. a klaster Košice IT Valley, ktoré zabezpečovali implementáciu projektu na Slovensku. Na základe svojich skúseností z implementácie vykazovania intelektuálneho kapitálu v Rakúsku garantoval profesor Günter Koch kvalitu projektových výstupov.

Viac sa o projekte dozviete na projektovej webstránke.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články