fbpx

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl

V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa spoločný tím expertov Centire, PwC Slovensko a Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v rokoch 2014 – 2015 zameral na analýzu prepojenia študijných programov slovenských VŠ s praxou. Analýza zohľadnila 35 ukazovateľov súvisiacich s uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce. Zahrnula faktory ako priemerné platy absolventov, mieru nezamestnanosti či dopyt zamestnávateľov po zručnostiach a vedomostiach absolventov. Syntetizovala lokálne a medzinárodné údaje, údaje z priamych prieskumov medzi študentmi, absolventmi a zamestnávateľmi.

Časť výsledkov projektu bola zverejnená na portáli lepsieskoly.sk s ambíciou poskytnúť uchádzačom o štúdium i širokej verejnosti informácie o uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Z analytickej fázy vyplynulo niekoľko dôležitých výstupov :

  • Výber perspektívnych študijných odborov na základe prognózy trhu práce a dopytu po absolventoch vysokých škôl
  • Identifikácia vysokých škôl s nadpriemerným potenciálom efektívne a kvalitne pripraviť absolventov pre trh práce
  • Výber perspektívnych študijných programov na základe získaných informácií a ďalších dát dostupných na úrovni študijných programov

Pre najperspektívnejšie študijné programy sme spracovali detailné odporúčania pre zmenu obsahov a foriem štúdia tak, aby viac zodpovedali potrebám trhu práce. Zozbierali sme požiadavky zamestnávateľov na kompetencie absolventa a navrhli možné inovácie obsahu a foriem študijných programov.

Viac informácií o projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ nájdete na na jeho webstránke.

Publikácia popisujúca našu prácu a výsledky analýzy: Slovenské vysoké školstvo vs. uplatniteľnosť absolventov (pdf).

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články