fbpx

Hľadajme spolu riešenia

Dátum konania

14.12.2022 | 14:00-15:30

Anotácia

Workshop bude mať podobu interaktívneho skupinového semináru. Hlavnou témou bude to s čím potrebujete pomôcť, lebo všetky zaručené techniky už zlyhali. Cieľom je pomocou odborného vedenia lektorky a skúsenosťami účastníkov hľadať riešenia na náročné situácie, s ktorými si nevieme dať rady. Je potrebné, aby mal každý z účastníkov pripraveného jedného žiaka, kolegu alebo situáciu, s ktorou by potreboval poradiť a pomôcť. Na tento webinár bude dôležité mať funkčné mikrofóny, pretože budeme spolu komunikovať a keby sa podarilo aj kameru (tá nie je nevyhnutná)

LIMIT ÚČASTNÍKOV: 12

Profil lektora

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Máte záujem o webinár? Sprístupníme vám ho po registrácii z archívu:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články