fbpx

Základy krízovej intervencie

Anotácia

Vzhľadom na udalosti minulých rokov (lock down, ťažké formy šikany, úmrtia na školách, streľba na školách) vystupuje stále viac do popredia zručnosť pedagógov a školského odborného tímu poskytnúť žiakom starostlivosť okamžite po udalosti, ale aj následná práca s deťmi, niekoľko dní po udalosti. Táto zručnosť sa nazýva poskytnutie krízovej intervencie. Cieľom webinára bolo poskytnúť účastníkom vstup do tejto témy s prepojením do praxe.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webinára vám pošleme na základe odoslania formulára:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články