fbpx

Identita a tvorenie identity u žiakov

Anotácia

Čo to vlastne je „naša identita“, ako sa v nás tvorí predstava samých o sebe, v akom veku sme schopní tvoriť si samostatnú predstavu o sebe. Školské prostredie má obrovský vplyv na tvorenie identity žiakov. Je to mimoriadne dôležitá téma, ktorú si často pedagógovia v zhone pracovných povinností neuvedomujú a preto sa jej budeme na webinári venovať, pretože škola je stále predovšetkým výchovno-vzdelávacia organizácia.

Profil lektorky

Mgr. Nina Oravcová má ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – odbor psychológia. Je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely. Absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na stimuláciu vývinu detí ako napr.: certifikovaný kurz INPP metódy (metóda zameraná na odstránenie príčin neumotorickej nezrelosti), využitie senzorických hier pre deti. Ukončila výcvik zameraný na prácu s rodinou a vzťahovou väzbou. Momentálne je zaradená v dlhodobom výcviku v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Aktívne sa zaoberá odbornou psychologickou činnosťou s deťmi od 4 mesiacov, stimuláciou ich vývinu a poradenstvom pre rodičov. Asistuje deťom so špecifickými potrebami pri príprave do školy, pomáha rozvíjať predškolské a školské zručnosti detí. Zároveň sa venuje deťom a ich rodinám s rôznym spektrom porúch, ktorým pomáha v napredovaní ich vývinu.

Záznam z webinára vám sprístupnime po odoslaní formulára:

    Prihláste sa na odber noviniek

    Podobné články