Novinky z Centire

Aktuálna výzva

Nový termín pre kultúrny a kreatívny priemysel - 11. 4. 2017

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžete podávať až do 11. apríla 2017.

Aktuálna výzva

Rekonštrukcia pamiatok

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s podporou EÚ je aktuálna. Žiadosti si môžete predkladať na Ministerstvo kultúry SR do 18.4.2017.

Aktuálna výzva

Energetická efektívnosť verejných budov

Obce a mestá môžu ušetriť na spotrebe energie vo verejných budovách. Vďaka podpore EÚ môžu začať využívať obnoviteľné zdroje energie.

Centire v médiách

O podpore EÚ pre výrobné podniky informuje TA3

Pozrite si reportáž TA3 o podpore EÚ na rozvoj podnikov v oblasti výroby.

Aktuálne informácie

projektové Fabriky

Naše projektové Fabriky sa tešia záujmu a otvárame ich už po tretí krát. Šikovní fabrikanti píšu svoje projekty na dve aktuálne témy – rozvoj podnikania v kultúrnom a kreatívnom priestore a rozvoj inovácií výrobných procesov a produktov.

Stránky